Zorgzwaarte in de thuisverpleging

De IMA-databank bevat o.a. informatie over het aantal toegekende zorgprofielen per sector.

  • Een zorgprofiel in de thuisverpleging heeft te maken met de zorgbehoevendheid van een persoon die thuis verblijft en er verzorgd wordt. De patiënt heeft een bepaalde mate van zorg nodig en die wordt vastgesteld aan de hand van een aantal criteria die te maken hebben met dagelijkse activiteiten zoals de mate waarin men zich zelfstandig kan wassen, kleden, verplaatsen, eten…

Uit de cijfers kunnen we het volgende leren:

  • In de thuisverpleging valt het op dat er een evenredig aantal profielen is van lichte zorg (type A+PA) en zwaardere zorg (type B+PB+C+PC). Dit is een verschil met de verhoudingen in de woonzorgcentra.
  • Wanneer we rekening houden met de leeftijdsverdeling, zien we bij het lichte zorgtype (type A + PA) een lichte stijging in de oudste leeftijdsgroep. Voor het zware zorgtypes (type B+PB) zien we over de jaren 2009-2015 een lichte stijging in verschillende leeftijdsgroepen terwijl de zwaarste zorgtypes (C+PC) in de loop van de jaren afnemen in die periode.
  • Voor zowel de lichte als de zware zorgtypes zien we een grote concentratie in Limburg en in West-Vlaanderen.
  • De verdeling over Vlaanderen blijft gedurende de acht jaren ongeveer gelijk voor alle types.

Lees ook het gelijkaardig rapport over Zorgzwaarte in de ouderenzorg

Grafiek lichte zorgprofielen type A in de thuisverpleging voor de periode 2012-2016
Evolutie aandeel lichte zorgprofielen in de thuisverpleging, 2009-2016

Lichte zorgprofielen (A+PA) in de thuisverpleging, subniveau 2, natural breaks (Jenks), Vlaanderen, 2016

lichte zorgprofielen (APA) thuisverpleging 2016

 

Over deze cijfers

IMA-cijfers

In de verwerking van de cijfers voor thuisverpleging werd voor 2009-2016 een gemiddelde genomen van alle zorgprofielen in het betreffende jaar. Op die manier hebben we een idee van de profielen op 1 dag en tevens een idee van het aantal personen met een bepaald toegekend zorgprofiel.

Categorieën B en C (en PB en PC) werden samengeteld en de som van deze profielen werd uitgedrukt per 10.000 inwoners voor de jaren 2009-2016.

Voor een vergelijking over de tijd en tussen regio’s moeten deze cijfers worden gestandaardiseerd zodat er geen invloed is van verschillen in leeftijdsverdeling. Voor deze directe standaardisatie werd als referentie de bevolkingscijfers van het jaar 2000 genomen. Lees meer over standaardisatie.

Zorgregio's

De kaarten zijn ingedeeld in zorgregio's (zoals vastgelegd in het zorgregiodecreet). In het zorgregiodecreet vindt u tot welke zorgregio elke gemeente behoort.

Natural breaks - Jenks

Met deze verdeling worden de verschillen tussen de groepen gemaximaliseerd.