Zorgregiodecreet van 23 mei 2003 betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen

Open dit decreet in de Vlaamse codex.

Dit zorgregiodecreet is gewijzigd met het decreet van 28 november 2008 en van 1 februari 2019.

Dit decreet deelt het Vlaams Gewest in zorgregio's in op verschillende niveaus. Hoe groter het niveau, hoe groter de zorgregio's zijn (en dus hoe minder verschillende zorgregio's er zijn). We onderscheiden o.a. het niveau "regionale stad", het niveau "ziekenhuisregio's", het niveau "kleine stad" en subniveau 2.

xlsx bestandOverzicht tot welke zorgregio's een gemeente behoort (24 kB)