Controle op indicatiestellingen (kappa-controle) in de ouderenvoorzieningen

De controle op indicatiestellingen (kappa-controle) in de ouderenvoorzieningen wordt uitgevoerd door een zorgkassencommissie. 

De aansturing van de controles gebeurt door het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

Handleiding over de controles op indicatiestellingen in ouderenvoorzieningen.