Zorginfecties

Zorginfecties - algemene info

Zorginfecties zijn infecties die een patiënt of bewoner oploopt tijdens zijn verzorgingsproces , zowel in ziekenhuizen, woonzorgcentra, … als in de thuiszorg. Hoewel niet alle zorginfecties te voorkomen zijn, kan een belangrijk deel ervan worden vermeden dankzij aangepaste maatregelen. Het gaat daarbij om standaard of algemene voorzorgsmaatregelen die altijd moeten worden toegepast, maar ook bijkomende of aanvullende voorzorgsmaatregelen zijn soms nodig.

Algemene voorzorgsmaatregelen

De algemene voorzorgsmaatregelen hebben als doel de overdracht en de verspreiding van micro-organismen te voorkomen. De maatregelen moeten genomen worden door elk personeelslid, inclusief bezoekende (para)medici en vrijwilligers die in contact komen met patiënten / bewoners. Het toepassen van deze maatregelen vermindert enerzijds het risico op overdracht van ziektekiemen tussen de patiënten / bewoners en beschermt anderzijds ook het personeelslid tegen de kiemen van de patiënt / bewoner.

Outbreak Support Team

Om zorginstellingen bij te staan in de strijd tegen MDRO, werd het Outbreak Support Team opgericht. Het OST moet uitbraken met MDRO in zorginstellingen helpen beheersen