Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden: adressen residentiële voorzieningen

Adressen van de door de Vlaamse Gemeenschap erkende residentiële voorzieningen

pdf bestandAdressenlijst van de door de Vlaamse Gemeenschap erkende residentiële voorzieningen (1.9 MB)

In deze lijst vindt u naast de adresgegevens ook het GKB-nummer van de residentiële voorzieningen.

Meer informatie over de residentiële voorzieningen vindt u op volgende pagina's:

Adressen van de Brusselse voorzieningen erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie

pdf bestandAdressenlijst Brusselse voorzieningen erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie (465 kB)

Sinds 9 november 2007 komen alle Brusselse voorzieningen in aanmerking voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van de Vlaamse sociale bescherming, dus ook de voorzieningen die erkend zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie te Brussel.
Als een Brusselse voorziening (rusthuis, RVT of PVT) niet op de lijst voorkomt, kunt u steeds contact opnemen met het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming om na te gaan of de bewoners van de betrokken voorziening in aanmerking komen voor de Vlaamse zorgverzekering..