Het stageplan indienen van een arts-specialist

Wanneer indienen?

Binnen de 4 maanden vanaf het begin van de stage.

Wat indienen?

 1. Stageplan. Het stageplan is een overzicht van de stage met de data, de duur, de stagemeesters en de stageplaatsen. De stagemeester(s) moet(en) het plan ondertekenen. Gebruik dit formulier.
 2. Facultair attest aanvaarding: attest van de faculteit geneeskunde dat u geselecteerd bent voor de discipline waarin u een opleiding wil volgen.
 3. Attest inschrijving Orde der Artsen: uw inschrijving bij de Orde der Artsen moet ingaan voor de start van de opleiding.
 4. Opleidingsovereenkomst 1ste jaar: de overeenkomst die is afgesloten tussen u en stagemeester en stagedienst. Het ziekenhuis waar de stagedienst gevestigd is stelt dit op. Hierin staat onder andere dat u een billijke vergoeding ontvangt.

Hoe indienen?

Het e-loket is voor arts-specialisten en huisartsen niet meer beschikbaar.

U kan uw aanvraag via e-mail versturen naar artsen@vlaanderen.be. Graag uw aanvraag in 1 .pdf document versturen en uw beroep en/of specialiteit in het 'onderwerp' vermelden. Een bijkomende verzending op papier is overbodig.

De behandeling van uw dossier

 1. Wij controleren of uw dossier administratief volledig is. Zo niet, dan sturen wij u een e-mail en kan u uw dossier aanvullen.
 2. Is uw stageplan volledig, dan sturen wij het door naar het RIZIV. Het RIZIV geeft u een nummer als kandidaat. U hebt dat nummer nodig om te mogen werken als kandidaat.
 3. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van uw beroep. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra aanvullingen. De Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin keurt op basis van dat advies uw stageplan goed of af.
 4. Bij positief advies ontvangt u de positieve beslissing van de Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin binnen de 30 dagen na de samenkomst van de erkenningscommissie. U ontvangt dit advies via mail en in uw eHealthbox.
 5. Bij een negatief advies ontvangt u het advies van de erkenningscommissie binnen de 30 dagen via aangetekend schrijven.
 6. Na ontvangst van dit advies kan u beroep aantekenen via gemotiveerd schrijven. Dit moet u doen binnen de 30 dagen na ontvangst.
 7. Als ook na uw beroep de minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een negatieve beslissing neemt, dan krijgt u ook die beslissing via een aangetekend schrijven.

 

 

 

Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.

Hou uw rijksregisternummer bij de hand.

Uw stageplan wijzigen?

Bij elke wijziging aan een ingediend stageplan moet u het gewijzigde stageplan indienen.