Het stagerapport indienen van een arts-specialist

Wanneer indienen?

Dien binnen de drie maanden na het einde van elk stagejaar het stagerapport of medbook van het afgelopen jaar in. Dient u deze niet in of pas na de drie maanden in, kan de erkenningscommissie adviseren uw stageplan te verlengen.

Wat indienen?

U moet volgende documenten opsturen: 

  1. Stagerapport. Maak een pdf of scan van uw medbook. Hebt u geen medbook, gebruik dan het model voor uw specialisatie.
  2. Verslag stagemeester: enkel als dit nog niet is opgenomen in uw stagerapport: een kopie van de evaluatie van uw stage, ingevuld en ondertekend door uw stagemeester(s).
  3. Verslag kandidaat: enkel als dit nog niet is opgenomen in uw stagerapport. Het is uw persoonlijke zelfreflectieverslag.

Hoe indienen?

Het e-loket is voor arts-specialisten en huisartsen niet meer beschikbaar.

U kan uw aanvraag via e-mail versturen naar artsen@vlaanderen.be. Graag uw aanvraag in 1 .pdf document versturen en uw beroep en/of specialiteit in het 'onderwerp' vermelden. Een bijkomende verzending op papier is overbodig.

De behandeling van uw dossier

  1. Wij controleren of uw dossier administratief volledig is. Zo niet, dan sturen wij u een e-mail met een opsomming van wat nog ontbreekt en dan kan u uw dossier aanvullen.
  2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van uw beroep. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra aanvullingen.
  3. Na de vergadering van de commissie krijgt u een e-mail en een bericht in uw eHealthbox met het advies van de erkenningscommissie.
  4. U kunt tegen dit advies in beroep gaan.

 

Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.

Hou uw rijksregisternummer bij de hand.