Registratie D: de registratie als zorgkundige aanvragen met werkervaring als verzorgend personeelslid bij een dienst voor gezinszorg, en een aanvullende opleiding

Een zorgkundige moet zich registreren bij Zorg en Gezondheid voor hij een visum kan krijgen en mag werken als zorgkundige (ook nodig voor een vakantiejob als zorgkundige). Na uw registratie krijgt u automatisch een visum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Welke attesten en bewijsstukken u nodig hebt voor uw registratie, hangt af van uw diploma of ervaring. Hier beschrijven we de registratie als u werkervaring hebt als verzorgend personeelslid bij een dienst voor gezinszorg, en een aanvullende opleiding hebt gevolgd.

De andere mogelijkheden tot registratie zijn:

Met werkervaring als verzorgend personeelslid bij een dienst voor gezinszorg

U kunt zich registreren als zorgkundige als u:

 • de afgelopen 10 jaar minstens 5 jaar voltijds gewerkt hebt als verzorgend personeelslid bij een erkende dienst voor gezinszorg. Dat toont u aan met een “tewerkstellingsattest thuiszorg”. Laat dat opstellen en ondertekenen door uw werkgever.
 • met succes een theoretische opleiding hebt gevolgd van 200 uur over de volgende onderwerpen:
  • De toegestane verpleegkundige handelingen voor zorgkundigen,
  • De deelname aan de uitwerking van een zorgplan,
  • De communicatie aan de verpleegkundige,
  • De hygiëne en de veiligheid, eigen aan de collectiviteiten,
  • De reacties op noodsituaties in die context,
  • De animatie in collectiviteiten,
  • De communicatievormen in een multidisciplinair team,
  • De logistieke aspecten eigen aan de collectiviteiten
 • met succes een aanvullende praktijkopleiding hebt gevolgd van minimaal 75 uur in een ziekenhuis of erkend woonzorgcentrum (rusthuis of rust- en verzorgingstehuis).

Deze theorie en praktijk wordt doorgaans aangeboden als 1 opleiding van 275 uur en wordt georganiseerd door de VDAB (in samenwerking met een dienst voor gezinszorg) of via een centrum voor volwassenenonderwijs.

Registreren via het e-loket

Doe uw registratie online in het e-loket van Zorg en Gezondheid.

Hou dit bij de hand:

 • Uw elektronische identiteitskaart met pincode en een kaartlezer
 • Uw e-mailadres
 • Een scan van uw documenten in pdf, png of jpeg-formaat (niet groter dan 4 MB):
 1. Een tewerkstellingsattest thuiszorg, opgesteld en ondertekend door uw werkgever in de thuiszorg.
 2. Het attest van uw theoretische opleiding
 3. Het attest van uw praktijkopleiding.

Andere documenten hoeft u niet op te laden.

Log in met uw elektronische identiteitskaart of federale token. Kies daarna "aanmelden als burger". Meer info over het e-loket.

De behandeling van uw aanvraag

 1. Wij controleren of uw aanvraag volledig is: hebt u alle bewijsstukken opgeladen? Zo niet, dan sturen wij u een e-mail met een opsomming van wat er nog ontbreekt en dan kan u uw dossier aanvullen in het e-loket.
 2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de erkenningscommissie voor zorgkundigen. De commissie beoordeelt uw dossier en geeft een positief of negatief advies of vraagt om extra aanvullingen. Meestal gebeurt dat binnen de 10 werkdagen. Zorg en Gezondheid keurt op basis van dat advies uw registratie goed of af.
 3. Na de vergadering van de erkenningscommissie, krijgt u het advies van de erkenningscommissie en de beslissing van Zorg en Gezondheid.
 4. Een positief advies krijgt u per e-mail. Zorg en Gezondheid stuurt uw registratie door naar de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Zij kennen uw visum toe. U hoeft dat zelf niet aan te vragen. U kan uw visum downloaden van zodra de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid dit toekent.
 5. Een negatief advies krijgt u aangetekend op uw domicilieadres. U kan daartegen bezwaar aantekenen.

Registreer u in het e-loket.

Dit hebt u nodig:

 • Uw e-id met pincode en een kaartlezer
 • Uw e-mailadres
 • Een scan van uw bewijsstukken, in pdf, png of jpeg-formaat (niet groter dan 4 MB).

Meer info

Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.

Hou uw rijksregisternummer bij de hand.