Registratie A: de registratie als zorgkundige aanvragen met een diploma als zorgkundige of verpleegkundige

Een zorgkundige moet zich registreren bij Zorg en Gezondheid voor hij een visum kan krijgen en mag werken als zorgkundige (ook nodig voor een vakantiejob als zorgkundige). Na uw registratie krijgt u automatisch een visum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Welke attesten en bewijsstukken u nodig hebt voor uw registratie, hangt af van uw diploma of ervaring. Hier beschrijven we de registratie als u een diploma of certificaat hebt als zorgkundige of verpleegkundige.

De andere mogelijkheden tot registratie zijn:

Registratie met diploma/certificaat zorgkundige of verpleegkundige

U kunt zich registreren als zorgkundigen met één van deze diploma’s:

 • Een 7de jaar BSO in personenzorg (2de jaar van de 3de graad van het secundair onderwijs, richting personenzorg) én het certificaat of getuigschrift van de opleiding van zorgkundige van 1 jaar.
 • Een 7de jaar BSO Thuis- en Bejaardenzorg  of zorgkundige, behaald vanaf 30 juni 2006.

 • De beroepsopleiding tot zorgkundige van 1400 uur, gelijkgesteld met een opleiding van 1 studiejaar (certificaat zorgkundige), behaald via de diensten van de VDAB of via een Centrum voor Volwassenonderwijs.
 • Een attest van slagen van het 1ste jaar bachelor, gegradueerd of gebrevetteerd in de verpleegkunde. Opgelet: de opleiding vroedkunde wordt niet gelijkgeschakeld met de opleiding tot verpleegkundige.
 • Het getuigschrift polyvalent verzorgende en de bijkomende opleiding tot zorgkundige van 120 uur.

Registreren via het e-loket

Doe uw registratie online in het e-loket van Zorg en Gezondheid.

Hou dit bij de hand:

 • Uw elektronische identiteitskaart met pincode en een kaartlezer
 • Uw e-mailadres
 • Een scan van uw diploma(s), in pdf, png of jpeg-formaat (niet groter dan 4 MB). U hoeft alleen uw diploma van zorgkundige op te laden, andere documenten of attesten zijn niet nodig.

Log in met uw elektronische identiteitskaart of federale token. Kies daarna "aanmelden als burger". Meer info over het e-loket.

De behandeling van uw aanvraag

 1. Wij controleren of uw aanvraag volledig is: hebt u alle bewijsstukken opgeladen? Zo niet, dan sturen wij u een e-mail met een opsomming van wat er nog ontbreekt en dan kan u uw dossier aanvullen in het e-loket.
 2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de erkenningscommissie voor zorgkundigen. De commissie beoordeelt uw dossier en geeft een positief of negatief advies of vraagt om extra aanvullingen. Meestal gebeurt dat binnen de 10 werkdagen. Zorg en Gezondheid keurt op basis van dat advies uw registratie goed of af.
 3. Na de vergadering van de erkenningscommissie, krijgt u het advies van de erkenningscommissie en de beslissing van Zorg en Gezondheid.
 4. Een positief advies krijgt u per e-mail. Zorg en Gezondheid stuurt uw registratie door naar de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Zij kennen uw visum toe. U hoeft dat zelf niet aan te vragen. U kan uw visum downloaden van zodra de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid dit toekent.
 5. Een negatief advies krijgt u aangetekend op uw domicilieadres. U kan daartegen bezwaar aantekenen.

Registreer u in het e-loket.

Dit hebt u nodig:

 • Uw e-id met pincode en een kaartlezer.
 • Uw e-mailadres.
 • Een scan van uw bewijsstukken in pdf of jpg-formaat, max 4MB groot.

Meer info

Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.

Hou uw rijksregisternummer bij de hand.