Registratie en visum als zorgkundige: overzicht van alle stappen

Een zorgkundige moet zich laten registeren bij Zorg en Gezondheid. Na zijn registratie krijgt hij een visum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Dat visum is verplicht om te mogen werken als zorgkundige.

1. Behaal uw certificaat als zorgkundige of voldoe aan andere voorwaarden

 • U hebt een diploma als zorgkundige of verpleegkundige.
 • U hebt ervaring in de thuiszorg en een aanvullende theoretische en praktische opleiding.
 • U hebt een ander diploma en/of ervaring in de ouderenzorg.
 • U hebt een voorlopige registratie als zorgkundige.
 • Met een buitenlands diploma, volgt u deze stappen.

2. Registreren

 • Vraag uw registratie aan in het e-loket van Zorg en Gezondheid. Afhankelijk van uw diploma en/of ervaring, moet u andere documenten opladen.
Diploma en of ervaring Op te laden documenten
Diploma als zorgkundige of verpleegkundige
 • Uw diploma
Ervaring in de thuiszorg
 • Tewerkstellingsattest thuiszorg: min 5 jaar ervaring in de laatste 10 jaar
 • Attest opleiding 200 uur theorie
 • Attest opleiding 75 uur praktijk
Diploma uit "bijlage I" én ervaring in de ouderenzorg
Geen diploma en ervaring in de ouderenzorg
 • Attest 5 jaar ervaring als verzorgingspersoneel op 13/02/2006
Een voorlopige registratie
 • Kan niet meer aangevraagd worden sinds 1/07/2016.
Een buitenlands diploma
 • Afhankelijk van het land van afgifte.
 • Zorg en Gezondheid legt uw registratieaanvraag voor aan de erkenningscommissie. De commissie geeft een positief of negatief advies, of vraagt om bijkomende uitleg.
 • U ontvangt de beslissing over uw registratie per e-mail. Een negatieve beslissing krijgt u via aangetekende brief.

3. Visum

 • Is uw registratie in orde, dan sturen die door naar de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. U hoeft daar zelf niets voor te doen.
 • De federale overheid stuurt u daarna uw visum (het attest dat de toestemming geeft om te mogen werken als zorgkundige) op per post.
 • Pas na de ontvangst van uw visum bent u volledig geregistreerd en kan u werken als zorgkundige.

4. Registratie verlengen of stopzetten

5. Een bijkomende of Plus-registratie aanvragen: niet mogelijk!

Sinds 1/9/2019 moeten de zorgkundigen die hun registratie behaalden vóór 1/9/2019 ook een bijkomende opleiding van 150u in 5 extra handelingen hebben gevolgd om deze 5 extra handelingen te mogen stellen.

Er wordt geen bijkomende registratie en geen herregistratie door het Agentschap Zorg en Gezondheid afgeleverd.

Het bewijs dat de bijkomende opleiding om de 5 extra handelingen te mogen stellen, werd gevolgd, is een bijkomend attest dat los staat van het registratiebesluit.

Een dergelijk attest wordt afgeleverd door de onderwijsinstelling/organisatie waar de bijkomende opleiding werd gevolgd.

De afspraken zijn gemaakt met de sector dat de werkgever de verantwoordelijkheid heeft voor de bijkomende opleiding en dus het al dan niet stellen van de bijkomende handelingen door de zorgkundige op de werkvloer.

Indien de zorgkundige een registratie heeft behaald na 1/9/2019, werd de bijkomende opleiding voor de 5 extra handelingen al opgenomen in de standaardopleiding voor zorgkundige (indien de registratie werd afgeleverd op basis van een opleiding gevolgd/gestart na 1/9/2019).

U hoeft dus geen nieuwe aanvraag voor registratie als zorgkundige te doen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid na het volgen van de opleiding in de 5 bijkomende handelingen!

 

Aangepaste dienstverlening erkenning zorgberoepen

Wegens de coronamaatregelen is onze dienstverlening voor erkenningsvragen van zorgberoepen aangepast. Wij kunnen alleen erkenningsaanvragen behandelen die via specifieke kanalen binnenkomen. Kijk hier wat dat voor uw beroep betekent.

Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.

Hou uw rijksregisternummer bij de hand.