Visum en erkenning van artsen: overzicht van alle stappen

1. Behaal uw diploma als arts

2. Uw visum krijgen

 • U ontvangt een visum zodra u uw diploma van arts behaald hebt.
 • Het visum wordt u opgestuurd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.
 • U hoeft hiervoor geen aanvraag te doen of iets op te sturen.

3. Stage: indienen van een stageplan  

 • U start de opleiding voor een specialisatie. In die opleiding volgt u een stage bij een erkende stagemeester en stageplaats.
 • Dien een stageplan en bijkomende documenten in bij Zorg en Gezondheid binnen de 4 maanden na de start van de stage (voor huisartsen - voor arts-specialisten).
 • We leggen uw stageplan voor aan de erkenningscommissie. De commissie geeft een positief of negatief advies, of vraagt om bijkomende uitleg.

Optioneel: wijzigen van het stageplan

 • Verandert er iets aan uw stageplan (bijvoorbeeld uw stageplaats of de indeling van uw stage), dien dan een wijziging in van uw stageplan bij Zorg en Gezondheid (voor huisartsen - voor arts-specialisten).
 • We leggen uw wijziging voor aan de erkenningscommissie. De commissie geeft een positief of negatief advies, of vraagt om bijkomende uitleg.

4. Stage: jaarlijks indienen van het stagerapport

 • Na elk stagejaar dient u binnen de 3 maanden een stagerapport (of uw medbook) in bij Zorg en Gezondheid (voor huisartsen - voor arts-specialisten).
 • Wij leggen uw stagerapport voor aan de erkenningscommissie. De commissie geeft een positief of negatief advies, of vraagt om bijkomende uitleg.

5. Erkenning aanvragen

 • U hebt de opleiding van uw specialisatie voltooid en uw laatste stagerapport ingediend.
 • Vraag een erkenning aan bij Zorg en Gezondheid: voor huisartsen of titels en bekwaamheden voor arts-specialisten.
 • Wij leggen uw erkenningsaanvraag voor aan de erkenningscommissie. De commissie geeft een positief of negatief advies, of vraagt om bijkomende uitleg.
 • Wij brengen het RIZIV op de hoogte van uw erkenning, zodat zij u een nummer als erkend huisarts of arts-specialist kunnen opsturen

6. Behoud van erkenning

 • Uw erkenning is van onbepaalde duur.
 • U moet blijven voldoen aan een aantal criteria.
 • U hoeft zelf geen aanvraag te doen om uw erkenning te laten verlengen.
 • U kan wel vragen om uw erkenning op te schorten of in te trekken (bv. bij pensionering).