De erkenning aanvragen voor een gezondheidszorgberoep met een buitenlands diploma

Een gezondheidszorgberoep met een buitenlands diploma

Wil u zich in België permanent vestigen en een gezondheidszorgberoep uitoefenen, dan moet u eerst een erkenning aanvragen of uw diploma laten gelijkwaardig stellen.

Het gaat over deze beroepen:

 • Artsen: huisartsen en andere specialisten
 • Tandartsen: algemeen tandartsen, orthodontisten en parodontologen
 • (Ziekenhuis)apothekers
 • Klinisch psychologen
 • Klinisch orthopedagogen
 • Kinesitherapeuten
 • Verpleegkundigen: eerst de basistitel en daarna de beroepstitels en bekwaamheden (specialisaties) die ze kunnen halen
 • Zorgkundigen
 • Paramedische beroepen: ambulanciers niet dringend patiëntenvervoer, audiologen en audiciens, diëtisten, ergotherapeuten, farmaceutisch-technisch assistenten, logopedisten, medisch laboratoriumtechnologen, mondhygiënisten, orthoptisten - optometristen, podologen, technologen medische beeldvorming
 • Vroedvrouwen

Voor de gereguleerde beroepen verpleger, apotheker en fysiotherapeut kan u uw aanvraag, behalve rechtstreeks bij onze dienst, eveneens indienen via de Europese Beroepskaart.

Opgelet: wil u in België een gezondheidszorgberoep tijdelijk of occasioneel uitoefenen, dan moet u hiervoor een toelating aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. De aanvraag gebeurt aan de hand van een formulier dat u vindt op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en moet verstuurd worden via visa@health.fgov.be.

Wat u moet doen, hangt af van de vraag of uw diploma van binnen of buiten de Europese Economische Ruimte komt.

Uw diploma Uw nationaliteit Wat moet u doen?
van de Europese Economische Ruimte (EER)** EER* Vraag de erkenning aan bij Zorg en Gezondheid
niet-EER
buiten de Europese Economische Ruimte (EER)**, maar wel gelijkgesteld in een EER-land EER*
buiten de Europese Economische Ruimte (EER)** EER

Vraag de gelijkwaardigheid van uw diploma bij NARIC en uw visum bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

niet-EER
Zuid-Afrika Zuid-Afrika Zuid-Afrikanen met een Zuid-Afrikaans basisdiploma arts kunnen daarvoor een erkenning vragen bij Zorg en Gezondheid.

* Uw nationaliteit is van de EER in deze gevallen:

 • Iedereen die de nationaliteit heeft van één van de 28 lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland.
 • U wordt ook gerekend als onderdaan met een verblijfsvergunning voor langdurig ingezeten voor één van deze landen, met een verblijfsvergunning als familielid van een Europees onderdaan of met een verblijfsvergunning als vluchteling.

** De Europese Economische Ruimte bestaat uit de 28 lidstaten van de Europese Unie en IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland.

Een gezondheidszorgberoep uitoefenen in het buitenland met een Belgisch diploma

Wil u in het buitenland één van deze gezondheidszorgberoepen uitoefenen?

 • Artsen: huisartsen en artsen-specialisten
 • Algemeen tandartsen en tandarts-specialisten
 • Apothekers
 • Kinesitherapeuten
 • Verpleegkundigen, inclusief de beroepstitels en bekwaamheden (specialisaties) die ze kunnen halen
 • Zorgkundigen
 • Paramedische beroepen: ambulanciers niet dringend patiëntenvervoer, audiologen en audiciens, diëtisten, ergotherapeuten, farmaceutisch-technisch assistenten, logopedisten, medisch laboratoriumtechnologen, mondhygiënisten, orthoptisten - optometristen, podologen, technologen medische beeldvorming
 • Vroedvrouwen

En hebt u een Belgisch diploma voor dat gezondheidszorgberoep?

Aangepaste dienstverlening erkenning zorgberoepen

Wegens de coronamaatregelen is onze dienstverlening voor erkenningsvragen van zorgberoepen aangepast. Wij kunnen alleen erkenningsaanvragen behandelen die via specifieke kanalen binnenkomen. Kijk hier wat dat voor uw beroep betekent.

Contact

Bel +32 2 553 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.