De erkenning aanvragen voor een bijzondere beroepsbekwaamheid als kinesitherapeut

Erkende kinesitherapeuten kunnen mits de juiste diploma's en attesten een erkenning krijgen voor deze bijzondere beroepsbekwaamheden:

De overgangsmaatregels voor de bijzondere beroepsbekwaamheden zijn afgelopen sinds 31 december 2016. Kinesitherapeuten kunnen dus niet langer een erkenningsaanvraag voor de bijzondere beroepsbekwaamheid aanvragen op basis van een activiteitenprofiel, bijscholingen, congressen, wetenschappelijke vergaderingen, publicaties ... . De erkenning kan nog alleen op basis van een kopie van het basisdiploma, een kopie van het diploma, het diplomasupplement en/of een getuigschrift postgraduaat - bijzondere bekwaamheid en een verklaring op erewoord.

Uw erkenning aanvragen, doet u via het e-loket.

Pediatrische kinesitherapie

In te dienen bewijsstukken

 1. Een kopie van het basisdiploma kinesitherapie;
 2. Een kopie van het diploma, het diplomasupplement en/of een getuigschrift postgraduaat - bijzondere bekwaamheid waaruit blijkt dat de gevolgde opleiding aan alle criteria voldoet, met ten minste 60 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 12 ECTS stage in het domein van de pediatrische kinesitherapie;
 3. Een verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die zijn identiteit/beroepstitel/RIZIV-nummer vermeldt op stempel en/of briefhoofding en aantoont dat u als erkend kinesitherapeut minstens 1 jaar praktijkervaring heeft opgedaan in de pediatrische kinesitherapie. docx bestandGebruik hiervoor het sjabloon verklaring op erewoord pediatrische kinesitherapie..docx (395 kB)

Bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie

In te dienen bewijsstukken

 1. Een kopie van het basisdiploma kinesitherapie;
 2. Een kopie van het diploma, diplomasupplement en/of getuigschrift postgraduaat - bijzondere bekwaamheid waaruit blijkt dat de gevolgde opleiding aan alle criteria voldoet, met ten minste 45 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 6 ECTS stage in het domein van de bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie;
 3. Een verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die zijn identiteit/beroepstitel/RIZIV-nummer vermeldt op stempel en/of briefhoofding en aantoont dat u als erkend kinesitherapeut minstens 1 jaar praktijkervaring heeft opgedaan in de bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie.docx bestandGebruik hiervoor het sjabloon verklaring op erewoord bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie..docx (395 kB)

Neurologische kinesitherapie

In te dienen bewijsstukken

 1. Een kopie van het basisdiploma kinesitherapie;
 2. Een kopie van het diploma, diplomasupplement en/of een getuigschrift postgraduaat - bijzondere bekwaamheid waaruit blijkt dat de gevolgde opleiding aan alle criteria voldoet, met ten minste 42 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 18 ECTS stage in het domein van de neurologische kinesitherapie;
 3. Een verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die zijn identiteit/beroepstitel/RIZIV-nummer vermeldt op stempel en/of briefhoofding en aantoont dat u als erkend kinesitherapeut minstens 1 jaar praktijkervaring heeft opgedaan in de neurologische kinesitherapie. docx bestandGebruik hiervoor het sjabloon verklaring op erewoord neurologische kinesitherapie..docx (395 kB)

Manuele therapie

In te dienen bewijsstukken

 1. Een kopie van het basisdiploma kinesitherapie;
 2. Een kopie van het diploma,  het diplomasupplement en/of een getuigschrift postgraduaat - bijzondere bekwaamheid waaruit blijkt dat de gevolgde opleiding aan alle criteria voldoet, met ten minste 75 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 6 ECTS stage in het domein van de manuele therapie;
 3. Een verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die zijn identiteit/beroepstitel/RIZIV-nummer vermeldt op stempel en/of briefhoofding en aantoont dat u als erkend kinesitherapeut minstens 1 jaar praktijkervaring heeft opgedaan in de manuele therapie. docx bestandGebruik hiervoor het sjabloon verklaring op erewoord manuele therapie..docx (395 kB)

Cardiovasculaire kinesitherapie

In te dienen bewijsstukken

 1. Een kopie van het basisdiploma kinesitherapie;
 2. Een kopie van het diploma, diplomasupplement en/of getuigschrift postgraduaat - bijzondere bekwaamheid waaruit blijkt dat de gevolgde opleiding aan alle criteria voldoet, met ten minste 30 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 6 ECTS stage in het domein van de cardiovasculaire kinesitherapie;
 3. Een verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die zijn identiteit/beroepstitel/RIZIV-nummer vermeldt op stempel en/of briefhoofding en aantoont dat u als erkend kinesitherapeut minstens 1 jaar praktijkervaring heeft opgedaan in de cardiovasculaire kinesitherapie.docx bestandGebruik hiervoor het sjabloon verklaring op erewoord cardiovasculaire kinesitherapie..docx (395 kB)

Respiratoire kinesitherapie

In te dienen bewijsstukken

 1. Een kopie van het basisdiploma kinesitherapie;
 2. Een kopie van het diploma, het diplomasupplement en/of een getuigschrift postgraduaat - bijzondere bekwaamheid waaruit blijkt dat de gevolgde opleiding aan alle criteria voldoet, met ten minste 30 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 6 ECTS stage in dit domein van de respiratoire kinesitherapie;
 3. Een verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die zijn identiteit/beroepstitel/RIZIV-nummer vermeldt op stempel en/of briefhoofding en aantoont dat u als erkend kinesitherapeut minstens 1 jaar praktijkervaring heeft opgedaan in de respiratroire kinesitherapie. docx bestandGebruik hiervoor het sjabloon verklaring op erewoord respiratoire kinesitherapie..docx (395 kB)

Behoud erkenning voor een bijzondere beroepsbekwaamheid als kinesitherapeut

Vanaf de datum van inwerkingtreding van uw erkenning dient u per periode van 5 jaar alle bewijsstukken bij te houden van uw vervolmakingsactiviteiten en uw effectieve beroepsactiviteiten of bijdragen tot wetenschappelijk onderzoek in het domein waarvoor u de erkenning hebt verkregen. U kan uitgebreidere informatie terugvinden in de ministeriële besluiten met de erkenningscriteria voor de bijzondere beroepsbekwaamheden.

De documenten kunnen te allen tijde worden opgevraagd door de instantie of organisatie die met de controle van het dossier van de betrokken kinesitherapeut is belast. 

Wetgeving

Ministeriële besluiten met de erkenningscriteria voor de bijzondere beroepsbekwaamheden kinesitherapie

Hoe aanvragen?

Vraag uw erkenning aan via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

Hou dit bij de hand:

 • Uw elektronische identiteitskaart met pincode en een kaartlezer
 • Uw e-mailadres
 • Ingescande versies van de bewijsstukken, in pdf, png of jpeg-formaat (max. 4 MB per bestand)

U moet inloggen met uw elektronische identiteitskaart (of federaal token). Kies daarna “aanmelden als burger”. Meer hulp bij het e-loket.

De behandeling van uw aanvraag

 1. Wij controleren of uw aanvraag volledig is: hebt u alle bewijsstukken opgeladen? Zo niet, dan sturen wij u een e-mail met een opsomming van wat er nog ontbreekt en dan kan u uw dossier aanvullen in het e-loket.
 2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de erkenningscommissie van uw beroep. Die komt regelmatig samen. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra informatie. Zorg en Gezondheid keurt op basis van dat advies uw erkenning goed of af.
 3. Na de vergadering van de erkenningscommissie, krijgt u een e-mail met het advies van de erkenningscommissie en de beslissing van Zorg en Gezondheid.
 4. Krijgt u een positief advies, dan ontvangt u een erkenningsbesluit van Zorg en Gezondheid via e-mail. Wij brengen ook het RIZIV op de hoogte van uw erkenning.
 5. Bij een negatief advies, kunt u nog bezwaar indienen bij de erkenningscommissie binnen de 30 dagen nadat u het negatieve advies hebt ontvangen.

 

Versturen van documenten

Kinesitherapeuten en paramedische beroepen

Het team zorgberoepen communiceert vanaf 9 mei 2022 digitaal met u. Dat wil zeggen dat u voortaan alle onze documenten via eBox ontvangt.

Hoe weet u dat er documenten zijn binnengekomen en hoe raadpleegt u die documenten?
Activeer, als u dat nog niet gedaan hebt, uw eBOX via Mijn Burgerprofiel. Als wij u dan documenten sturen, wordt u onmiddellijk via e-mail op de hoogte gebracht.

Andere zorgberoepen

Deze manier van communiceren zal in een latere fase worden ingevoerd.

Aangepaste dienstverlening erkenning zorgberoepen

Wegens de coronamaatregelen is onze dienstverlening voor erkenningsvragen van zorgberoepen aangepast. Wij kunnen alleen erkenningsaanvragen behandelen die via specifieke kanalen binnenkomen. Kijk hier wat dat voor uw beroep betekent.

Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.

Hou uw rijksregisternummer bij de hand.

Vraag uw erkenning aan.

Hou dit bij de hand:

 • Uw e-id met pincode en een kaartlezer
 • Uw e-mailadres
 • Ingescande bewijsstukken, in pdf, png of jpeg-formaat (max. 4 MB per bestand).

Meer hulp bij het e-loket.

Een buitenlands diploma?

Wat u moet doen, om met een buitenlands diploma een gezondheidszorgberoep uit te oefenen, hangt af van de vraag of uw diploma van binnen of buiten de Europese Economische Ruimte komt.