De erkenning aanvragen als verpleegkundige voor een bijzondere beroepstitel of -bekwaamheid

Er bestaat geen erkenning voor het basisdiploma van een verpleegkundige. Om te mogen werken als verpleegkundige, volstaat een visum.

Na een bijkomende opleiding kan u een erkenning aanvragen voor een bijzondere beroepstitel of een bijzondere beroepsbekwaamheid.

Voorwaarden

Voor een erkenning in een van de 6 bijzondere beroepstitels, moet u een aanvullende opleiding volgen in die specialisatie.

 • De opleiding telt minstens 900 uur, wat overeenkomt met 60 ECTS studiepunten.
 • Het theoretische en praktische gedeelte omvatten elk minstens 450 uren, wat overeenkomt met 30 ECTS studiepunten.

Voor een erkenning in een van de 4 bijzondere beroepsbekwaamheden, volgt u een aanvullende opleiding in die specialisatie.

 • De opleiding telt minstens 150 uur in de verschillende onderdelen of domeinen van de specialisatie.
 • Voor geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie en palliatieve zorgen komt dat overeen met 10 ECTS studiepunten.

Meer informatie over de verschillende onderdelen en domeinen van de opleiding vindt u in het ministerieel besluit van de betrokken bijzondere beroepstitel of bijzondere beroepsbekwaamheid.

Bewijsstukken

U moet ons deze documenten opsturen:

 1. Uw brevet of diploma met de titel van gegradueerde verpleger, gegradueerde verpleegster, bachelor in de verpleegkunde of houder van het diploma in de verpleegkunde.
 2. Attest(en) van uw aanvullende opleiding: een attest van 900 uur voor beroepstitels en 150 uur voor beroepsbekwaamheden.

Opgelet: enkel bij een aanvraag voor de bijzondere beroepstitel peri-operatieve zorg, voegt u ook uw visum als verpleegkundige toe.

Hoe de erkenning aanvragen?

Vraag na uw opleiding uw erkenning online aan via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

Hou dit bij de hand:

 • Uw elektronische identiteitskaart met pincode en een kaartlezer
 • Uw e-mailadres
 • Ingescande versies van de bewijsstukken, in pdf, png of jpeg-formaat (max. 4 MB per bestand).

U moet inloggen met uw elektronische identiteitskaart (of federaal token). Kies daarna “aanmelden als burger”. Meer hulp bij het e-loket.

De behandeling van uw aanvraag

 1. Wij controleren of uw aanvraag volledig is: hebt u alle bewijsstukken opgeladen? Zo niet, dan sturen wij u een e-mail met een opsomming van wat er nog ontbreekt en dan kan u uw dossier aanvullen in het e-loket.
 2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de erkenningscommissie van uw beroep. Die komt regelmatig samen. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra informatie. Zorg en Gezondheid keurt op basis van dat advies uw erkenning goed of af.
 3. Na de vergadering van de erkenningscommissie, krijgt u een e-mail met het advies van de erkenningscommissie en de beslissing van Zorg en Gezondheid.
 4. Bent u erkend, dan ontvangt u een erkenningsbesluit van Zorg en Gezondheid via e-mail.
 5. Bij een negatief advies, kunt u nog bezwaar indienen bij de erkenningscommissie binnen de 30 dagen nadat u het negatieve advies hebt ontvangen.

 

 

 

Aangepaste dienstverlening erkenning zorgberoepen

Wegens de coronamaatregelen is onze dienstverlening voor erkenningsvragen van zorgberoepen aangepast. Wij kunnen alleen erkenningsaanvragen behandelen die via specifieke kanalen binnenkomen. Kijk hier wat dat voor uw beroep betekent.

Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.

Hou uw rijksregisternummer bij de hand.

Vraag uw erkenning aan.

Hou dit bij de hand:

 • Uw e-id met pincode en een kaartlezer
 • Uw e-mailadres
 • Ingescande versies van de bewijsstukken, in pdf, png of jpeg-formaat (max. 4 MB per bestand).

Meer hulp bij het e-loket.

Een buitenlands diploma?

Wat u moet doen, om met een buitenlands diploma een gezondheidszorgberoep uit te oefenen, hangt af van de vraag of uw diploma van binnen of buiten de Europese Economische Ruimte komt.

De erkenning behouden

De erkenning van een titel of bekwaamheid als verpleegkundige is van onbepaalde duur. U moet wel blijven voldoen aan criteria van permanente vorming.

Premies voor verpleegkundigen

Verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel en/of bekwaamheid kunnen jaarlijks een premie krijgen. Lees er meer over in het koninklijk besluit.