De erkenning als tandarts: overzicht van alle stappen

1. Behaal uw diploma als tandarts

 • Volg de universitaire opleiding van 5 jaar tot tandarts
 • Haalt u uw diploma in het buitenland, volg dan een andere procedure afhankelijk van het land van afgifte
 • Dit diploma hoeft u niet te laten erkennen

2. Laat uw diploma viseren

3. Stage: indienen van een stageplan

 • U start de opleiding voor de specialisatie. In die opleiding volgt u een stage bij een erkende stagemeester en stageplaats
 • Dien een stageplan in bij Zorg en Gezondheid binnen de 2 maanden na de start van de stage
 • We leggen uw stageplan voor aan de erkenningscommissie. De commissie geeft een positief of negatief advies, of vraagt om bijkomende informatie

Optioneel: wijzigen van het stageplan

 • Verandert er iets aan uw stageplan( bijvoorbeeld uw stageplaats of de indeling van uw stage), dien dan een wijziging in van uw stageplan bij Zorg en Gezondheid
 • We leggen de wijziging voor aan de erkenningscommissie. De commissie geeft een positief of negatief advies, of vraagt om bijkomende informatie

4. Stage: indienen van stagerapporten

 • Binnen een maand na het einde van elk opleidingsjaar dient u een stagerapport in bij Zorg en Gezondheid
 • Wij leggen uw stagerapport voor aan de erkenningscommissie. De commissie geeft een positief of negatief advies, of vraagt om bijkomende informatie

5. Erkenning aanvragen

 • U hebt de opleiding van uw specialisatie voltooid, uw diploma of attest van slagen voor het postgraduaat behaald en uw laatste stagerapport ingediend
 • Vraag maximaal een maand vooraf of na de beëindiging van uw stage een erkenning aan bij Zorg en Gezondheid als algemeen tandarts of als orthodontist of parodontoloog
 • Wij leggen uw aanvraag vervolgens voor aan de erkenningscommissie. De commissie geeft een positief of negatief advies, of vraagt om bijkomende informatie