Zikavirusinfectie

Zikavirusinfectie is een door muggen overgebrachte virusinfectie, die normaal niet in ons land voorkomt. Belangrijke vectoren zijn de muggen Aedes aegypti en Aedes albopictus uit (sub)tropische gebieden. De laatste jaren hebben deze muggensoorten zich ook in delen van Europa gevestigd. Sinds de tweede helft van 2015 is er een grote uitbraak in Latijns-Amerika. Microcefalie van de pasgeborene is een belangrijke complicatie.

 • Verwekker: zikavirus (Flaviviridae genus flavivirus)
 • Incubatieperiode: 3 tot 14 dagen

Meldingsplicht

 • Zikavirusinfecties waarbij vermoed wordt dat de besmetting gebeurde op het Europese continent zijn verplicht te melden aan Zorg en Gezondheid.
 • Waarom melden: Detectie van transmissie op het Europees continent.

Richtlijnen

Criteria

Klinische criteria

Patiënt met een rash, met of zonder koorts en ten minste één van volgende:

 • arthralgie
 • myalgie

of

 • non-purulente conjunctivitis/hyperemie

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

Waarschijnlijk laboratoriumcriterium

 • detectie van specifieke IgM antilichamen in serum

Laboratoriumconfirmatie

Ten minste één van volgende:

 • detectie van zikavirus nucleïnezuur in klinisch staal
 • detectie van zikavirus antigeen in klinisch staal
 • isolatie van zikavirus uit klinisch staal
 • detectie van specifieke IgM antilichamen in serum en confirmatie door een neutralisatie test
 • seroconversie of een viervoudige titerstijging

Gevalsdefinitie

Waarschijnlijk

patiënt met klinische criteria EN waarschijnlijk laboratoriumcriterium na exclusie besmetting buiten Europa

Bevestigd

patiënt met klinische criteria EN laboratoriumconfirmatie na exclusie besmetting buiten Europa