Ziekenhuispersoneel 2016

Met behulp van de IZAG-registratie werden de personeelsgegevens verzameld. Alle ziekenhuizen stuurden hun gegevens binnen, behalve in 2008, 2009, 2012 en 2015.

 • Hier vindt u de belangrijkste cijfers en conclusies.
 • Meer info over registratie en volledigheid van de gegevens vindt u in de beschrijving van het databestand IZAG.
Hoeveel personeelsleden zijn er in elke functie per soort ziekenhuis?

In 2016 werkten er in totaal 98.027 personen in de Vlaamse algemene ziekenhuizen.

 • In de algemene ziekenhuizen werken de meeste ziekenhuiswerknemers: 76,5% of 74.991.
 • Universitaire ziekenhuizen geven werk aan 16.699 personen. Dat is 21,2% van het totale ziekenhuispersoneel.
 • In categorale ziekenhuizen werkt slechts 2,3% van de personeelsleden hetzij 2.265 mensen.
AANTAL VTE PER ERKEND BED NAAR PERSONEELSFUNCTIE, SOORT EN GROOTTE VAN ZIEKENHUIS, 2016
Procentuele verdeling personeel naar functie en soort ziekenhuis, Vlaams Gewest, 2016

Op de 100 personeelsleden zijn er

 • 43,7 verpleegkundigen,
 • 15,7 andere personeelsleden,
 • 12,7 artsen,
 • 10,1 paramedici,
 • 6,7 zorgkundigen en
 • 14,0 administratieve personeelsleden.

 

 • In de algemene ziekenhuizen is de verdeling naar functies gelijkaardig aan de verdeling van alle algemene ziekenhuizen samen.46% van het personeel is verpleegkundig, 16% behoort tot het ander personeel, 13% is administratief personeel en 12% artsen.
 • In universitaire ziekenhuizen zijn er meer artsen (17%) en meer administratief personeel (17%), maar minder verpleeg- (39%) en zorgkundigen (5,5%) t.o.v. alle ziekenhuizen samen.
 • In categorale ziekenhuizen zijn er relatief weinig artsen (3%) en verpleegkundigen (25%), maar veel zorgkundigen (17,5%) en paramedici (17%)).
Andere vaststellingen op basis van de cijfers
 • In 2016 werkten er 98.027 mensen in de Vlaamse ziekenhuizen, maar er waren maar 78.132 VTE. Dat wil zeggen dat we behoorlijk wat mensen hebben die deeltijds werken.
 • Het aantal personeelsleden in de ziekenhuizen neemt toe, zowel in absolute aantallen als in gemiddelden per ziekenhuis.
 • Het aantal personeelsleden per bed (uitgedrukt in voltijdsequivalenten) verschilt niet zozeer naar grootte van een ziekenhuis, als wel naar het type. Het aantal VTE personeelsleden per bed neemt toe in de afgelopen 5 jaar, vooral in universitaire ziekenhuizen.
 • In 2016 waren er in Vlaanderen 2.346 artsen in opleiding werkzaam in de Vlaamse ziekenhuizen. 2 op de 3 werkte in universitaire ziekenhuizen.
 • In categorale ziekenhuizen zijn er het meest VTE per verblijf, maar wel het minst per verblijfsdag. Dat valt te verklaren doordat ze minder verblijven hebben, maar wel van langere duur.
 • 3 op de 4 werknemers (76% VTE) in een ziekenhuis zijn vrouwen en die verhouding is stabiel over de jaren heen. Iets meer dan de helft van de artsen zijn mannen (56%) maar hun aandeel was in 2008 veel groter (64%).
 • In de Vlaamse ziekenhuizen is 20% jonger dan 30 (VTE). De helft van het ziekenhuispersoneel is tussen 30 en 50 jaar oud.
 • Bij artsen is de grootste specialisatie de inwendige geneeskunde, gevolgd door de heelkunde en de urgentiegeneeskunde.
Over deze cijfers

Deze gegevens zijn gebaseerd op de personeelsgegevens die verzameld werden met behulp van de IZAG-registratie. Verder haalden we ook gegevens uit MZG (aantal verblijven/verblijfsdagen) en de erkenningen (aantal bedden).