Ziekenhuisapothekers

De erkenning als ziekenhuisapotheker

Voor apotheker op zich (de basistitel) bestaat er geen erkenning. Voor de specialisatie als ziekenhuisapotheker (de zogenaamde “bijzondere beroepstitel”) moet u wel een erkenning aanvragen bij Zorg en Gezondheid:

De erkenning blijft 5 jaar geldig. Vraag tijdig een verlenging van uw erkenning aan.

Beslissingen n.a.v. coronamaatregelen

Gezien de huidige coronamaatregelen, worden volgende beslissingen genomen:

  • met betrekking tot de stageplannen van ziekenhuisapothekers in opleiding:

    • Ziekenhuisapothekers in opleiding die momenteel in hun derde stagejaar zitten en die omwille van de coronacrisis hun externe stage niet kunnen doorlopen, worden van deze stage vrijgesteld.

    • Ziekenhuisapothekers in opleiding die momenteel in hun eerste of tweede stagejaar zitten en die hun geplande externe stage momenteel niet kunnen doorlopen, kunnen deze externe stage nog naar een volgend stagejaar verplaatsen. Hiertoe moeten zij ten gepaste tijde een wijziging van stageplan indienen.

  • met betrekking tot de aanvragen tot verlenging van de erkenning als ziekenhuisapotheker:
    • De datum van de start van de verlengde erkenning als ziekenhuisapotheker zal onmiddellijk volgen op de einddatum van de vorige erkenning, ook indien de erkenning als ziekenhuisapotheker al eerder vervalt omdat de aanvraag tot verlenging van deze erkenning door de leden van de erkenningscommissie door omstandigheden pas later zou kunnen geadviseerd worden.
    • Wanneer het behalen van accreditatiepunten niet mogelijk is omwille van het feit dat de geplande voortgezette opleidingen zijn geannuleerd, moeten deze punten niet meer worden ingehaald. Het volstaat om in de lijst met behaalde punten de geplande voortgezette opleiding wel op te nemen, met hierbij de melding dat de desbetreffende opleiding omwille van de coronacrisis werd geannuleerd. OPGELET: deze beslissing is enkel geldig voor de ziekenhuisapothekers waarvan de verlenging van erkenning moet ingediend worden voor eind mei 2021, of waarvan de erkenning vervalt voor eind november 2021. 
Aangepaste dienstverlening erkenning zorgberoepen

Wegens de coronamaatregelen is onze dienstverlening voor erkenningsvragen van zorgberoepen aangepast. Wij kunnen alleen erkenningsaanvragen behandelen die via specifieke kanalen binnenkomen. Kijk hier wat dat voor uw beroep betekent.