Ziekenhuisapothekers

De erkenning als ziekenhuisapotheker

Voor apotheker op zich (de basistitel) bestaat er geen erkenning. Voor de specialisatie als ziekenhuisapotheker (de zogenaamde “bijzondere beroepstitel”) moet u wel een erkenning aanvragen bij Zorg en Gezondheid:

De volledige erkenning blijft 5 jaar geldig. Vraag tijdig een verlenging van uw erkenning aan.

Beslissingen n.a.v. de coronacrisis

  • met betrekking tot de externe stage voor ziekenhuisapothekers in opleiding:

    • Alle ziekenhuisapothekers in opleiding moeten tijdig op zoek gaan naar een externe stageplaats in het binnen- of het buitenland. Eens de stageplaats en -periode gekend is, moeten ze een wijziging van stageplan en samenwerkingsovereekomst met de externe stageplaats indienen. 

    • Ziekenhuisapothekers in opleiding waarvan de geplande externe stage omwille van de coronacrisis niet kan plaatsvinden, moeten op zoek gaan naar een alternatieve externe stageplaats en/of -periode en een nieuwe wijziging van stageplan indienen. 
  • met betrekking tot de aanvragen tot verlenging van de erkenning als ziekenhuisapotheker:
    • De datum van de start van de verlengde erkenning als ziekenhuisapotheker zal onmiddellijk volgen op de einddatum van de vorige erkenning, ook indien de erkenning als ziekenhuisapotheker al eerder vervalt omdat de aanvraag tot verlenging van deze erkenning door de leden van de erkenningscommissie door omstandigheden pas later zou kunnen geadviseerd worden.
Aangepaste dienstverlening erkenning zorgberoepen

Wegens de coronamaatregelen is onze dienstverlening voor erkenningsvragen van zorgberoepen aangepast. Wij kunnen alleen erkenningsaanvragen behandelen die via specifieke kanalen binnenkomen. Kijk hier wat dat voor uw beroep betekent.