West-Nilevirusinfectie

Infectie met West-Nilevirus (WNV) is een vectorgebonden infectieziekte van virale oorsprong. Het kan encefalitis en meningitis veroorzaken. In Vlaanderen komt een aantal muggensoorten voor die potentieel als vector voor het westnijlvirus kunnen fungeren. Tot nu toe is WNV een importziekte.

 • Verwekker: Westnijlvirus (Flaviviridae genus flavivirus)
 • Incubatieperiode: 2 tot 14 dagen        

Meldingsplicht                         

 • West-Nilevirusinfectie waarbij vermoed wordt dat de besmetting gebeurde op het Europese continent is verplicht te melden aan Zorg en Gezondheid.
 • Waarom melden: Detectie van introductie van vectoren op het Europees continent.

Richtlijnen

Criteria

Klinische criteria

Patiënt met:

 • koorts

OF

 • ten minste één van volgende:
  • encefalitis
 • OF
  • meningitis

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

Waarschijnlijk laboratoriumcriterium

 • WNV specifieke antistoffen in serum

(laboratoriumresultaten moeten geïnterpreteerd worden volgens de flavivirus vaccinatiestatus)

Laboratoriumconfirmatie

Ten minste één van volgende:

 • isolatie van WNV uit bloed of cerebrospinaal vocht
 • detectie van WNV via PCR in bloed of cerebrospinaal vocht
 • WNV specifieke antistoffen (IgM) in cerebrospinaal vocht
 • hoge titer WNV IgM EN detectie van WNV IgG EN confirmatie door neutralisatie

Gevalsdefinitie

Waarschijnlijk

patiënt met klinische criteria EN waarschijnlijk laboratoriumcriterium na exclusie besmetting buiten Europa

Bevestigd

patiënt met klinische criteria EN laboratoriumconfirmatie na exclusie besmetting buiten Europa