Welke taal moeten de Brusselse ziekenhuizen gebruiken?

De 19 gemeenten van Brussel zijn officieel tweetalig gebied. Toch betekent dat niet dat de dienstverlening in de ziekenhuizen altijd in de 2 talen moet verlopen. Dat hangt af van het soort ziekenhuis en het soort dienstverlening.

Openbare ziekenhuizen

Een openbaar ziekenhuis, zoals de ziekenhuizen die behoren tot de IRIS-koepel, is integraal onderworpen aan de taalwetgeving. Dat betekent dat de patiënt recht heeft op dienstverlening in het Nederlands of het Frans. Het personeel dat in contact komt met de patiënt of gebruiker moet een kennis van de tweede taal kunnen aantonen.

De toezichthoudende overheid, in dit geval de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, moet toezien op de naleving van de taalwetgeving. Ook de Vaste Commissie voor Taaltoezicht kan een onderzoek instellen en klachten behandelen.

Voor taalklachten over spoeddiensten en de mobiele urgentiegroepen of taalklachten over ziekenhuizen in het algemeen die verbonden zijn aan een openbare instantie, kan u terecht bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. De Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) is immers belast met het algemeen toezicht op de toepassing of de controle van de bestuurstaalwet. Taalklachten kunt u bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht indienen via de post (VCT, Warandeberg 4, 1000 Brussel) of e-mail (info@vct-cpcl.be). Richt uw duidelijk omschreven taalklacht aan de voorzitter van de VCT, en voorzie eventueel bewijsstukken. Meerdere klachten per brief of e-mail en anonieme klachten worden niet aanvaard.

Private ziekenhuizen 

De private ziekenhuizen vallen in principe niet onder de taalwetgeving, hoewel zij zich wel moeten richten naar de 2 taalgemeenschappen. Er bestaan echter geen wettelijke verplichtingen op het gebruik van een bepaalde taal.

De bevoegde overheid is de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Universitaire ziekenhuizen

De universitaire ziekenhuizen vallen evenmin onder de taalwetgeving. Zij richten zich wel uitdrukkelijk op 1 taalgemeenschap.

De bevoegde overheid is dan de Vlaamse of de Franse Gemeenschap.

Opname via een spoedgevallendienst (bv. dienst 100 of MUG)

De taalwetgeving is altijd van toepassing wanneer een patiënt wordt opgenomen via een erkende spoedgevallendienst, zoals een mobiele urgentiegroep (MUG). Een patiënt in nood wordt immers naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gevoerd en heeft dus geen vrije keuze. De spoeddienst voert een wettelijke opdracht uit en moet in het kader hiervan de taalwetgeving naleven. Dit betekent dat de taal van de patiënt moet worden gebruikt, zowel tijdens de opname als in de administratieve afhandeling.

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht kan hiernaar een onderzoek instellen en klachten behandelen.