Weer meer bezoek in woonzorgcentra mogelijk

  • 28 april 2021

Nu ook buiten de woonzorgcentra elke dag meer en meer oudere en kwetsbare personen een eerste keer gevaccineerd zijn, kunnen de woonzorgcentra weer meer bezoek toelaten. De cafetaria kan open voor bewoners en bezoekers, en nieuwe bewoners hoeven geen volledige kamerisolatie meer door te maken.  

In woonzorgcentra met een voldoende hoge vaccinatiegraad kon er al opnieuw meer contact zijn tussen bewoners onderling en kon elke bewoner twee knuffelcontacten apart ontvangen. Dankzij de oplopende vaccinatiegraad buiten de woonzorgcentra en met de maatregelen die vanaf 8 mei aangekondigd zijn voor de algemene bevolking, heeft de Taskforce COVID-19 Zorg nu beslist dat er ook in de woonzorgcentra vanaf 8 mei meer mogelijkheden kunnen zijn voor bezoek en ontmoetingen. 

Vanaf 8 mei; 

kunnen bewoners nog altijd twee knuffelcontacten op bezoek krijgen die om de twee weken kunnen wisselen. Die twee bezoekers kunnen samen op bezoek komen als ze tot hetzelfde huishouden behoren. Ook omgekeerd kan de bewoner kan bij die knuffelcontacten binnenshuis op bezoek gaan.  

  • mogen bewoners daarbovenop nog andere bezoekers ontvangen die wel een chirurgisch mondneusmasker blijven dragen en de afstandsregels respecteren. Het aantal bezoekers op hetzelfde moment kan door het woonzorgcentrum beperkt worden om voldoende afstand te kunnen bewaren in de kamers en ontmoetingsruimtes.  
  • mogen bewoners en bezoekers elkaar buiten ontmoeten met tien mensen tegelijk, ook buiten het woonzorgcentrum, zoals in de rest van de samenleving 
  • kan de cafetaria opnieuw opengaan als ontmoetingsruimte voor bewoners en hun bezoekers, maar niet voor externen.  
  • nieuwe bewoners die gevaccineerd zijn, worden getest maar hoeven geen kamerisolatie te ondergaan. Nieuwe bewoners die niet gevaccineerd zijn blijven enkel op kamerisolatie tot het resultaat van hun test gekend en negatief is.  

Ook bij het zorgpersoneel in Vlaanderen is de vaccinatiegraad zeer hoog. Toch blijven de

De voorzorgsmaatregelen voor het personeel behouden: zij blijven verplicht een mondneusmasker dragen; bij zorgcontacten draagt ook de bewoner een mondneusmasker. Respecteren van de handhygiëne is sowieso een must ,ook zonder COVID 19 is dat belangrijk. Externe animatoren krijgen nog altijd geen toegang tot het woonzorgcentrum.

Karine Moykens, voorzitter van de Taskforce Zorg: “Nu de vaccinatiegraad bij de 65+’ers in Vlaanderen opklimt naar de 90%, zijn zo goed als alle nieuwe bewoners in onze woonzorgcentra gevaccineerd en ook heel wat van de oudere bezoekers. We zien ook dat het aantal nieuwe uitbraken zeer beperkt blijft in aantal en in omvang. Onze woonzorgcentra zijn dus veilige omgevingen en de risico’s op ernstige ziekte voor de bewoners door een COVID-besmetting is sterk beperkt, waarin we meer mogelijkheden kunnen bieden om elkaar te ontmoeten, zonder dat we een onderscheid moeten maken tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde bewoners of bezoekers.” 

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid: “Dit zijn belangrijke stappen richting een meer normaal leven voor de bewoners en het personeel in een woonzorgcentrum. Het bezoek zal ook meer kwaliteitsvol kunnen gebeuren, wat positief is voor het mentale welzijn van de bewoners én hun bezoekers. Bewoners zullen zich vrijer kunnen bewegen binnen en buiten het woonzorgcentrum. Door de hoge vaccinatiegraad in onze woonzorgcentra kunnen we deze stappen nemen, en ik kan alleen maar tevreden zijn dat de Taskforce Zorg deze beslissingen heeft genomen.”