Webservices Vaccinnet

Een gemakkelijke manier voor een zorgverlener om vaccinaties te registreren in Vaccinnet is via een webservice ingebouwd in de EMD/EPD-software. Vaccinnet heeft twee webservices voor het registreren van toegediende vaccinaties:

 • De WS BatchUpload voor ziekenhuizen, arbeidsgeneeskundige diensten, vaccinatiecentra, wachtposten.
 • De WS RegistratieService voor software voor huisartsen, huisartsenpraktijken, wijkgezondheidscentra, medische centra en wachtposten met als gebruiker artsen.

Alle technische informatie werd samengevat in technische cookbooks die u ontvangt na het aanvragen van uw toegang tot Vaccinnet.

Enkele belangrijke aandachtspunten voor een integratie:

 • Een organisatie (ziekenhuis, arbeidsgeneeskundige dienst, …) moet beschikken over een geldig certificaat uitgereikt door het eHealth-platform en een profiel hebben in Vaccinnet. De softwareontwikkelaar staat in voor de ondersteuning van een organisatie om een dergelijk certificaat aan te vragen en correct te installeren in de software. Meer informatie vindt u op de website van het eHealth-platform.
 • Aan een entiteit is minstens één verantwoordelijke arts gekoppeld, waarbij de arts vooraf is geregistreerd in de webapplicatie Vaccinnet.
 • De gebruikte informatiestandaard is Belgisch: dit is XML KMEHR, transactietype ‘vaccination’.. Specificaties vindt u hier op de website van eHealth, en voor de XSD-definitie met Xschema vindt u deze hier op de website van eHealth. Vaccinnet gebruikt een slechts een beperkt aantal velden van de informatiestandaard.
 • Software die webservices van Vaccinnet gebruiken, moeten zich steeds uniek identificeren bij Vaccinnet. Dat gebeurt aan de hand van een softwareID. In het geval van een organisatie is dit een softwareID per organisatie. Dit zijn de afspraken i.v.m. het juiste formaat:
  • software voor artsen: naamintegrator_naamsoftware;
  • software voor organisaties: naamintegrator_naamsoftware_naamorganisaties.
   Opgelet het aantal tekens is beperkt tot 50. Gebruik eventueel afkortingen, zoals algemeen ziekenhuis afkorten naar az.
 • Voor een covid-19 vaccinnaties moet de software het invullen van een lotnummer verplichten, en mogen er geen bijwerkingen via de webservice doorgestuurd worden.

Voor opvragen van vaccinnaties voor een bepaalde persoon door een zorgverleners in zijn software, worden de webservices van Vitalink gebruikt. Meer informatie over Vitalink vindt u op www.vitalink.be.