Wat is het visum en de registratie voor een zorgkundige?

  • Visum: Om in België te mogen werken als zorgkundige, hebt u een visum nodig. Dit is het attest dat de toelating geeft om het beroep uit te oefenen. Het visum krijgt u van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid nadat u geregistreerd bent als zorgkundige. U kan uw visum downloaden van zodra de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid dit toekent.
  • Registratie: Als zorgkundige moet u zich laten registeren bij Zorg en Gezondheid. Een erkenningscommissie beoordeelt dan of u de juiste opleiding en/of voldoende werkervaring hebt om geregistreerd te worden.