Wat is het grootste ziekenhuis in uw gemeente?

Als mensen uit een bepaalde gemeente naar een ziekenhuis gaan, naar welk ziekenhuis gaan dan de meeste van hen? Hier vindt u welk ziekenhuis de grootste medische zorgaanbieder is voor elke Vlaamse gemeente:

xlsx bestandGrootste ziekenhuis per gemeente, 2014 (149 kB)

  • We houden hierbij enkel rekening met de ziekenhuizen die erkend worden door de Vlaamse overheid (dus alle Vlaamse ziekenhuizen en het Universitaire Ziekenhuis Brussel).
  • Per ziekenhuis zijn de cijfers enkel beschikbaar voor het hele ziekenhuis, zonder onderscheid van campus.
  • Deze cijfers kan u ook gebruiken bij het opstellen van een zorgstrategische planning.

 

Databestand: Minimale ziekenhuisgegevens

In opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid registreren alle algemene Belgische ziekenhuizen informatie over de patiëntenverblijven. Dit bestand heet ‘Minimale ZiekenhuisGegevens (MZG)’. Tot 2007 waren dit ‘Minimale Klinische Gegevens (MKG)’, maar vanaf 2008 zijn ze samengevoegd met de ‘Minimale Verpleegkundige Gegevens’ (MVG) tot de ‘Minimale ZiekenhuisGegevens’.