Wanneer mag u werken als zorgkundige, met of zonder visum?

Wettelijk gezien mag u niet werken als zorgkundige tot u geregistreerd bent én een visum ontvangen hebt. U moet een kopie van het visum aan uw werkgever geven. De registratie op zich is niet voldoende: u moet wachten tot u een visum van de federale overheid hebt ontvangen.

Het RIZIV heeft bevestigd in een omzendbrief (Omz-ROB-RVT-2015-4) dat de datum van uw visum zal worden gelijkgesteld aan de datum waarop Zorg en Gezondheid een volledig dossier van u heeft ontvangen. Het RIZIV, dat bevoegd voor is voor de financiering van zorgkundigen, zal die datum nemen als startdatum waarop een werkgever gefinancierd kan worden voor zijn zorgkundigen.

Doet u een aanvraag via het e-loket, dan krijgt enkel op het scherm een bevestiging dat uw aanvraag werd doorgestuurd. Dat is echter geen bevestiging dat uw dossier volledig is. Als uw aanvraag onvolledig is, ontvangt u een mail met de vraag om de ontbrekende documenten aan te vullen. Indien de aanvraag volledig is, volgt er geen ontvangstbevestiging, maar binnen enkele werkdagen volgt het registratiebesluit als zorgkundige met de datum van inwerkingtreding = de datum van ontvangst van een volledige aanvraag.

Een ontvangstbevestiging waarin bevestigd wordt dat de aanvraag volledig is en op basis waarvan de zorgbeoefenaar al voorlopig kan beginnen uitoefenen, kan niet door Zorg en Gezondheid afgeleverd worden, aangezien de bevoegdheid in verband met het uitoefenen, zijnde het visum, bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid ligt.

Vragen over het visum of wanneer u mag werken? Contacteer het contactcenter van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.
Call center: +32 (0)2 524 97 97
E-mail: info@gezondheid.belgie.be  

Vragen over het visum?

Contacteer de federale overheidsdienst Volksgezondheid: