Waarvoor staan de kenletters van de verschillende ziekenhuisdiensten?

In een standaard ziekenhuis zijn er verschillende diensten. De bedden, dus eigenlijk het aantal plaatsen, waarover zo’n dienst beschikt, dragen een eigen kenletter. Elk bed is dus 1 plaats voor een bepaald type patiënt die een bepaalde zorgbehoefte heeft.

C Dienst voor diagnose van een heelkundige aandoening en heelkundige behandeling: op deze dienst komt u terecht als u moet worden geopereerd.
D Dienst voor diagnose van een geneeskundige aandoening en geneeskundige behandeling: hier gaat u naartoe als men onderzoek wil doen naar of men u wilt behandelen voor een inwendige aandoening.
E Dienst voor kindergeneeskunde: een dienst aangepast aan de specifieke behoeftes van kinderen (tot 15 jaar). Ook kinderen die een operatie moeten ondergaan, probeert men nu zo veel mogelijk op deze dienst op te nemen. Op deze dienst doet men daarnaast de diagnose of preventieve behandeling van wiegendood.
G Dienst voor geriatrie: oudere mensen hebben vaak specifieke en/of meerdere gezondheidsproblemen. Zij kunnen terecht op een dienst voor geriatrie.
I Dienst voor intensieve zorgverlening: zoals de naam zegt, een dienst voor intensieve zorgen.
M De dienst materniteit: betere bekend als de kraaminrichting en uitgerust voor zwangerschappen en bevallingen.
N* Dienst voor niet-intensieve neonatale zorgen: sommige pasgeborenen hebben extra zorgen nodig. Als er geen intensieve zorgverlening nodig is, komt zo'n baby terecht in een N*-bed op de dienst voor niet-intensieve neonatale zorgen. Deze ligt vlakbij de dienst materniteit, zodat de ouders hun baby’tje gemakkelijk kunnen bezoeken.
Sp Gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie: er bestaan verschillende soorten van zo’n dienst, met eigen specialiteiten: de psychogeriatrische dienst, de locomotorische dienst, de chronische dienst …

In de grotere of universitaire ziekenhuizen vinden we enkele specifieke diensten en types bedden:

A Dienst neuro-psychiatrie: diensten neuro-psychiatrie die zich richten op de observatie en behandeling van volwassen patiënten beschikken over A-bedden. De behandeling kan ook in dagverpleging (ad-plaatsen) of nachtverpleging (an-bedden) plaatsvinden.
K Enkele diensten neuro-psychiatrie zijn specifiek toegespitst op de observatie en behandeling van kinderen. Een kind komt dan in een K-bed terecht. Dergelijke behandeling kan ook enkel overdag (Kd) of 's nachts plaatsvinden (Kn).
L In deze bedden komen mensen terecht die een zeer besmettelijk ziektebeeld vertonen.
MIC MIC-afdeling: niet alle zwangerschappen verlopen vlekkeloos. Het kan nodig zijn een zwangere vrouw op te nemen op een speciale MIC-afdeling (met MIC-bedden). Daar wordt de (hoogrisico)zwangerschap extra opgevolgd zodat de kans om van een gezonde baby te bevallen, zo groot mogelijk is.
NIC Dienst voor intensieve neonatologie: als een pasgeborene ernstig ziek is en intensieve zorgen nodig heeft, gaat de baby naar in een NIC-bed.