Waar kunnen Oekraïense ontheemden met ernstige psychische klachten terecht?

De Vlaamse overheid wil een ondersteunend beleid voeren voor de Oekraïense ontheemden, hun gastgezinnen, vrijwilligers en professionelen die de ontheemden uit Oekraïne begeleiden. Het algemene welzijn van alle mensen die betrokken zijn in deze vluchtelingencrisis staat daarbij voorop.  Zo willen we de ontwikkeling van ernstige psychische klachten proberen vermijden.  Mensen kunnen met allerlei vragen van psycho-sociale aard terecht bij de CAW in hun buurt. 

Oekraïense ontheemden die ernstige psychische klachten ontwikkelen kunnen op verwijzing terecht bij het Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg (CGG).  De Vlaamse Overheid subsidieert één CGG in iedere Vlaamse provincie en Brussel om in samenspraak met de andere CGG en sociale tolken diagnostiek en therapie aan te bieden. Hiervoor is de nodige expertise aanwezig en wordt er ook samengewerkt met andere voorzieningen.

Voor de verschillende provincies zijn volgende CGG het aanspreekpunt:

  • Voor Limburg: CGG LITP  
  • Voor Vlaams-Brabant: CGG VBO
  • Voor Oost-Vlaanderen: CGG Zuid-Oost-Vlaanderen
  • Voor Antwerpen: CGG VAGGA
  • Voor West-Vlaanderen: CGG Noord-West-Vlaanderen
  • Voor Brussel: CGG Brussel

De contactgegevens van deze en andere Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg vindt u in het blokje 'contactgegevens CGG'.