Vrijwillige Oppashulp

Vrijwillige Oppashulp is een systeem van elektronische gegevensuitwisseling tussen de diensten voor oppashulp en Zorg en Gezondheid. Het wil:

  •  de subsidiëring van de diensten voor oppashulp verbeteren door een efficiënte en snellere uitbetaling van de subsidies aan die diensten; 
  • (beleids)informatie verzamelen op basis van de gegevens over de vrijwilligers, de verenigingswerkers en de gebruikers van die diensten en op basis van de berekende subsidies.

Via ingebouwde webservices in uw softwarepakket kunt u de gegevens doorsturen naar Zorg en Gezondheid. De uitwisseling van gegevens gebeurt via het eHealth-platform.