Voordeel op basis van verworven rechten

Wie vroeger al handelingen stelde als medisch laboratoriumtechnoloog of als orthoptist-optometrist, kan die in sommige gevallen blijven stellen.

Medisch laboratoriumtechnoloog

Als medisch laboratoriumtechnoloog moet u een aanvraag indienen voor een voordeel op basis van verworven rechten vóór 22 februari 2026.

Het gaat om deze handelingen die u voor het besluit van 17 januari 2019 gedurende minstens drie jaar hebt gesteld:

 1. laboratoriumonderzoeken:
  voorbereiden, uitvoeren en op punt stellen van onderzoeken in vitro op stalen van menselijke oorsprong (moleculair biologisch onderzoek of onderzoek van menselijk lichaamsmateriaal).
 2. voorbereiding en manipulatie van biologische materialen voor therapeutische doeleinden.

Deze handelingen staan opgesomd in artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 januari 2019 betreffende het beroep van medisch laboratoriumtechnoloog.

 • Als u al over een erkenning als medisch laboratoriumtechnoloog beschikt, mag u de "nieuwe" handelingen uit artikel 7 stellen zonder een voordeel op basis van verworven rechten aan te vragen.
 • Indien u al over een een voordeel op basis van verworven rechten beschikt, kan u een bijkomend voordeel op basis van verworven rechten aanvragend voor de handelingen uit artikel 7.

Hoe aanvragen?

Vraag een voordeel op basis van verworven rechten aan door een lijst van eerder gestelde handelingen in te dienen voor een periode van ten minste drie jaar vóór 22 februari 2019.

Doe uw aanvraag voor een voordeel op basis van verworven rechten via paramedici@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie) op basis van :

 • een kopie van uw identiteitskaart (recto verso),
 • en bewijs dat u de handelingen uit artikel 7 hebt gesteld gedurende minstens drie jaar op 22/02/2019.

Orthoptisten-optometristen

Als orthoptist-optometrist moet u een aanvraag indienen voor een voordeel op basis van verworven rechten vóór 22 april 2023.

Het gaat om handelingen uit de bijlage 1, 2 en 3 van het koninklijk besluit van 27 februari 2019 betreffende het beroep van orthoptist-optometrist.

U vindt hier het formulier voor een aanvraag van een voordeel op basis van verworven rechten in de oogzorg

Gelieve punt 1-3 zelf in te vullen en punt 4-8 te laten invullen door een arts-specialist in de oftalmologie of een onderwijsinstelling die de opleiding aanbiedt. Dit is een wettelijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor de gestelde handelingen. Opgelet: gelieve elke pagina van het formulier te laten ondertekenen door een arts-specialist in de oftalmologie of een onderwijsinstelling die de opleiding aanbiedt!

Hoe aanvragen?

Vraag uw voordeel op basis van verworven rechten online aan via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

Hou dit bij de hand:

 • Uw elektronische identiteitskaart met pincode en een kaartlezer
 • Uw e-mailadres
 • Een ingevuld aanvraagformulier, in pdf, png of jpeg-formaat (max. 4 MB per bestand)
 • Meldt u aan met uw e-id of federaal token en kies daarna "aanmelden als burger". Kies bij beroep 'Orthoptist' (naam beroep is nog niet aangepast), bij type aanvraag 'Aanvraag erkenning/registratie', en dan 'Tewerkstellingsattest gedurende minstens 3 jaar voor de uiterste datum van de verworven rechten + bijkomende bewijsstukken voor het verkrijgen van voordeel verworven rechten'. Meer hulp bij het e-loket

De behandeling van uw aanvraag

 1. Zorg en Gezondheid controleert of uw aanvraag volledig is: hebt u alle bewijsstukken mee opgeladen? Zo niet, dan sturen wij u een e-mail met een opsomming van wat er nog ontbreekt en dan kan u uw dossier aanvullen in het e-loket.
 2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de erkenningscommissie/experten van uw beroep. Die komt regelmatig samen. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra informatie. Zorg en Gezondheid keurt op basis van dat advies uw erkenning goed of af.
 3. Na de vergadering van de erkenningscommissie/experten, krijgt u een e-mail met hun advies en de beslissing van Zorg en Gezondheid.
 4. Bent u erkend, dan ontvangt u een erkenningsbesluit van Zorg en Gezondheid via e-mail. Wij sturen uw erkenning zelf naar de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Zij zullen uw visum maken en opsturen.
 5. Bij een negatief advies, kunt u nog bezwaar indienen bij de erkenningscommissie.
Aangepaste dienstverlening erkenning zorgberoepen

Wegens de coronamaatregelen is onze dienstverlening voor erkenningsvragen van zorgberoepen aangepast. Wij kunnen alleen erkenningsaanvragen behandelen die via specifieke kanalen binnenkomen. Kijk hier wat dat voor uw beroep betekent.

Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.

Hou uw rijksregisternummer bij de hand.

Formulier voor de aanvraag van een voordeel op basis van verworven rechten in de oogzorg

Met dit formulier doet u als orthoptist-optometrist een aanvraag voor een voordeel op basis van verworven rechten (bekendmaking van gestelde handelingen). U moet die aanvraag doen vóór 22 april 2023.

Naar het e-loket

Vraag uw erkenning aan.

Hou dit bij de hand:

 • Uw e-id met pincode en een kaartlezer
 • Uw e-mailadres
 • Uw bewijsstukken, in pdf, png of jpeg-formaat (max. 4 MB per bestand

Kies in het e-loket voor "Erkenning voor een paramedisch beroep"

Meer hulp bij het e-loket