Voor welke titels of bekwaamheden kan een arts-specialist een erkenning aanvragen?

Na het behalen van een masterdiploma als arts, kan u een opleiding volgen tot een bijzondere beroepstitel. Die beroeperstitels kan u dan laten erkennen.

Na uw erkenning in een bijzondere beroepstitel, is het mogelijk nog een opleiding te volgen tot een bijzondere beroepsbekwaamheid. Ook die kan u dan laten erkennen, bovenop uw beroepstitel.

Bijzondere beroepstitels

 • Huisartsgeneeskunde
 • Acute geneeskunde
 • Anesthesie-reanimatie
 • Arbeidsgeneeskunde
 • Beheer van gezondheidsgegevens
 • Cardiologie
 • Dermato-venereologie
 • Fysische geneeskunde en revalidatie
 • Gastro-enterologie
 • Gerechtelijke geneeskunde
 • Geriatrie
 • Gynaecologie-verloskunde
 • Heelkunde
 • Inwendige geneeskunde
 • Klinische biologie
 • Klinische genetica
 • Medische oncologie
 • Neurochirurgie
 • Neurologie
 • Nucleaire geneeskunde
 • Oftamologie
 • Orthopedie
 • Oto-rhino-laryngologie
 • Pathologische anatomie
 • Pediatrie
 • Plastische heelkunde
 • Pneumologie
 • Psychiatrie, meerbepaald volwassenpsychiatrie
 • Psychiatrie, meerbepaald kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Radiodiagnose
 • Radiotherapie-oncologie
 • Reumatologie
 • Stomatologie
 • Verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise
 • Urgentiegeneeskunde
 • Urologie

Bijzondere beroepsbekwaamheden

Deze komen altijd bovenop een bijzondere beroepstitel.

 • Bij alle beroepstitels: met een bijzondere beroepsbekwaamheid in het beheer van gezondheidsgegevens.
 • Bij anesthesie, inwendige geneeskunde, cardiologie, gastro-enterologie, pneumologie, reumatologie, heelkunde, neurochirurgie, urologie, orthopedie, plastische heelkunde, pediatrie, urgentiegeneeskunde: met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de intensieve zorgen
 • Bij heelkunde, neurochirurgie, plastische heelkunde, oftalmologie, otorinolaryngologie, orthopedie, stomatologie, dermatologie, inwendige geneeskunde, pneumologie, gastro-enterologie, pediatrie, cardiologie, reumatologie, fysische geneeskunde en revalidatie, gynaecologie, urologie: met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de revalidatie.
 • Bij anesthesie-reanimatie, inwendige, cardiologie, gastrologie, pneumologie, reumatologie, heelkunde, neurochirurgie, urologie, orthopedie, plastisch heelkunde, pediatrie, neurologie: met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de urgentiegeneeskunde
 • Bij inwendige geneeskunde:
  • met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de endocrino-diabetologie,
  • met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de klinische hematologie,
  • met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de nefrologie.
 • Bij stomatologie: met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie.
 • Bij pediatrie:
  • met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de neonatologie.
  • met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de Pediatrische hematologie en oncologie.
 • Bij pediatrie of neurologie: met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de pediatrische neurologie.
 • Bij gastro-enterologie of pneumologie: met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie.
 • Bij psychiatrie: met een bijzondere beroepstitel in de forensische psychiatrie.