Volgend schooljaar nieuw vaccin met bredere bescherming voor HPV-vaccinatie

  • 27 juni 2018

Sinds 2010 kunnen meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs zich gratis laten vaccineren tegen het humaan papillomavirus of HPV, een virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. De laatste jaren gebeurde dat met het vaccin Cervarix®. Vanaf 1 juli en dus in het schooljaar 2018-2019 biedt de Vlaamse overheid voor de HPV-vaccinatie het vaccin Gardasil 9® gratis aan. Dat vaccin beschermt tegen meer types van het HPV-virus, ook tegen twee types die genitale wratten veroorzaken.

Het vorige vaccin Cervarix® bevat componenten tegen HPV-types 16 en 18, betrokken bij het ontstaan van ongeveer 74 % van de baarmoederhalskankers in Europa. Gardasil 9® bevat componenten tegen 9 types van het HPV virus. Naast de componenten tegen types 16 en 18 bevat Gardasil 9® bijkomend ook componenten tegen de types 31, 33, 45, 52 en 58, die ook baarmoederhalskankers kunnen veroorzaken. Met de types 16 en 18 erbij zijn deze types betrokken bij het ontstaan van ongeveer 90% van de baarmoederhalskankers in Europa. Dit vaccin beschermt ook tegen de types 6 en 11 die genitale wratten veroorzaken. Het is een vaccin dat sinds 2017 op de markt is. De Vlaamse overheid heeft nu via een overheidsopdracht een contract afgesloten om het nieuwe vaccin gratis aan te bieden vanaf het schooljaar 2018-2019. Het gaat om een investering van ongeveer 3.000.000 euro per jaar.

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen: “Met de keuze van het 9-valente vaccin tegen HPV willen we de breedst mogelijke bescherming bieden tegen HPV-infecties voor meisjes. Dit vaccin beschermt immers tegen 90% van de baarmoederhalskankers en tegen genitale wratten. Dit is een investering die vanuit gezondheidseconomisch standpunt ervoor zal zorgen dat de maatschappelijke kost van preventie lager is dan die van de eventuele behandeling tegen ziekte.”

Volledige vaccinatie tegen HPV bestaat uit 2 inentingen in de bovenarm in de loop van het 1e jaar secundair. De vaccinatie wordt aangeboden via de centra voor leerlingenbegeleiding op de scholen en ook via de huisarts. Voor oudere meisjes kunnen vaccins op voorschrift aangekocht worden in de apotheek. De vaccinatie is vooral doeltreffend vooraleer meisjes of vrouwen met het virus in aanraking zijn geweest door seksueel contact. Volgens de laatste studie naar de vaccinatiegraad in Vlaanderen uit 2016, blijkt meer dan 90% van de meisjes gevaccineerd te zijn.

Meer over HPV en de vaccinatie op http://www.laatjevaccineren.be/ziektes/hpv