Voedselinfectie (vanaf 2 gevallen)

Voedselinfectie veroorzaakt meestal, maar niet uitsluitend, een gastro-enteritisbeeld. Het ziektebeeld varieert van een intoxicatiebeeld met een korte incubatieperiode met braken en diarree zonder koorts tot een koortsige ziekte met overvloedig braken en diarree.

  • Verwekker:  Een brede groep van al dan niet toxine producerende microbiële agentia zoals onder meer norovirus, rotavirus, Campylobacter, Eschericia coli, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringensBacillus cereus, Salmonella spp, Toxoplasma gondii, Shigella,Giardia lamblia, Trichinella spiralis etc.
  • Incubatieperiode: Afhankelijk van verwekker, van enkele uren tot enkele dagen

Meldingsplicht

  • Voedselinfecties zijn verplicht te melden aan Zorg en Gezondheid vanaf 2 gevallen met gelijkaardige voedselanamnese.
  • Waarom melden: Opsporing van besmette voedingsproducten.

Richtlijnen

Gevalsdefinitie

Waarschijnlijk

klinisch compatibel beeld bij minstens 2 patiënten met gemeenschappelijke blootstelling aan voedsel of drinkwater al dan niet met laboratoriumconfirmatie pathogeen in een klinisch staal

Bevestigd

klinisch compatibel beeld bij minstens 2 patiënten met gemeenschappelijke blootstelling aan voedsel of drinkwater EN laboratoriumconfirmatie pathogeen in voedselstaal en klinisch staal