Voedingsgewoonten bij jongeren

We werken momenteel aan een nieuwe interactieve rapporten. Ondertussen kan u de meest recente studieresultaten voor 2018 raadplegen op de site van de onderzoekers zelf: Factsheets Vlaanderen (HBSC)

Enkele vaststellingen 2014

Het rapport “HBSC 2014: Voedingsgewoonten” toont dat de jongeren in 2014 minder frisdrank en meer water dronken dan in 2010: dit is een positieve evolutie. Negatief is dat het aantal jongeren met overgewicht en obesitas significant is gestegen.

  • Ondanks dat het ontbijt een van de belangrijkste maaltijden is, ontbijt 19% van de 17-18-jarigen nooit. In vergelijking met 2010 zien we enkel significante dalingen bij 13-14 jarige jongens, bij 11-12 jarige meisjes en bij 15-16 jarige meisjes. In 2014 zijn er echter significante dalingen te bemerken in het percentage jongeren dat dagelijks ontbijt in het algemeen secundair onderwijs.
  • De consumptie van groenten en fruit is gestagneerd ten opzichte van 2010. Van de jongens eet 22% dagelijks fruit en 48% dagelijks groenten. Bij de meisjes eet 34% dagelijks fruit en 59% dagelijks groenten.
  • De daling van dagelijks frisdrankgebruik bij jongens tussen 2002 (51%) en 2010 (38%) zet zich verder door in 2014: 35% drinkt minstens dagelijks een frisdrank. Bij de meisjes dronk 29% van de meisjes in 2010 minstens dagelijks een frisdrank. In 2014 merken we een lichte daling naar 26%.
  • In 2014 consumeerde 69% van de jongens en 80% van de meisjes dagelijks water, een significante stijging ten opzichte van 2010, toen dit nog respectievelijk 52% en 63% was.
  • Jongens en meisjes lopen nagenoeg hetzelfde risico om obees te zijn of te worden (16,4% bij de jongens t.o.v. 16,1% bij de meisjes).
    • Dit is een stijging ten aanzien van 2010, toen 13,0% van de jongens en 9,6% van de meisjes obees was of overgewicht had, die bij meisjes significant was.
    • Meer meisjes vinden zichzelf te dik en deze perceptie stijgt met de leeftijd (27,7% van de jongens en 49,6% van de meisjes voelen zich te dik of veel te dik). Het dieetgedrag bij de meisjes stijgt dan ook met de leeftijd. Vooral jongeren uit het algemeen secundair onderwijs zijn meer tevreden met hun gewicht.

 

Databank: Jongeren en Gezondheid

De studie Jongeren en Gezondheid kwam tot stand met steun van Zorg en Gezondheid en maakt deel uit van de internationale studie ‘Health Behaviour in School-aged Children’ (HBSC) van de Wereldgezondheidsorganisatie....