Vlektyfus

Er bestaat een epidemische en een endemische vorm van vlektyfus, respectievelijk overgedragen door een kleerluis en een rattenvlo. De epidemische vorm begint acuut met ernstige hoofdpijn, spierpijn, rillingen en koorts die oploopt tot 40°C. Na 5 dagen verschijnt er een huiduitslag. Ook neurologische verschijnselen kunnen optreden. De case fatality rate kan tot 40% oplopen.

Endemische vlektyfus begint met minder specifieke en minder ernstige symptomen. Naast koorts kunnen ernstige hoofdpijn, rillingen, spierpijn en misselijkheid voorkomen. Huiduitslag verschijnt in ongeveer 50% van de gevallen. Van de patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen is de case fatality rate ongeveer 4%.

 • Verwekker: Rickettsia prowazekii en typhi
 • Incubatieperiode: 1 week

Meldingsplicht

 • Vlektyfus is verplicht te melden aan Zorg en Gezondheid.
 • Waarom melden: Hygiënische maatregelen, opsporen van contacten en internationale melding.

Richtlijnen

Criteria

Epidemiologische criteria

Ten minste één van de volgende:

 • contact met een waarschijnlijk of bevestigd geval
 • transmissie van dier naar mens

Laboratoriumcriteria

Waarschijnlijk labocriterium

 • gestegen IgG (1/512) of IgM reactief met een Ricketssia prowazekii of R. typhi antigen door indirect immunofluorescence assay, ELISA, dot-ELISA of latex agglutinatie

Laboratoriumconfirmatie:

 • viervoudige titerstijging van specifieke IgG antilichamen reactief met Ricketssia prowazekii of R. typhi antigen door indirect immunofluorescence assay tussen twee gepaarde serumstalen

OF

 • detectie van een hoge titer van de IgG-antilichamen (≥ 1/1024) in een enkelvoudig staal

OF

 • detectie  van een Ricketssia prowazekii of R. typhi  DNA in een klinisch staal met PCR

Gevalsdefinitie

Waarschijnlijk

 • patiënt met klinisch compatibel beeld EN epidemiologische criteria

OF

 • patiënt met klinisch compatibel beeld EN waarschijnlijk labocriterium

Bevestigd

patiënt met klinisch compatibel beeld EN laboratoriumconfirmatie