Vlaanderen geeft huisartsenkringen extra ondersteuning voor test- en triagecentra

  • 27 oktober 2020

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezond Wouter Beke trekt 2,5 miljoen euro uit voor de huisartsenkringen om de test- en triagecentra te versterken.

Test- en triagecentra hebben als doel patiënten met mogelijk COVID-19 te testen om overbelasting in huisartsenpraktijken te voorkomen. De Vlaamse regering heeft beslist om via subsidies aan de huisartsenkringen tussen te komen voor zowel de uitbatings- en infrastructuurkosten van de test- en triagecentra als voor het aanstellen van een test- en triagemanager. Deze manager staat in voor de logistieke, personele en operationele organisatie van de test- en triagecentra. In totaal trekt de Vlaamse regering hier om en bij de 2,5 miljoen euro voor uit.

Om ervoor te zorgen dat er voldoende afnamecapaciteit is, kunnen huisartsenkringen hiervoor afspraken maken met de ziekenhuizen, diensten voor thuisverpleging en de COVID-19 teams van de zorgraden.  Ook met de lokale besturen en de koepelorganisaties kunnen er afspraken gemaakt worden inzake logistieke, infrastructurele en personele ondersteuning.