Vlaanderen breidt forensische werking uit in Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

  • 8 december 2021

De Vlaamse Regering maakt volop werk van de uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 6) dat eind maart werd afgesloten. De totale investering vanuit VIA 6 in de kwaliteit van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) bedraagt op jaarbasis meer dan 1,5 miljoen euro. Daarmee wordt onder andere de capaciteit versterkt om seksueel delinquenten een gepaste behandeling te bieden.

De Vlaamse Regering investeert onder andere 450.000 euro om de forensische werkingen van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) te versterken. Elk Centrum met een gespecialiseerd forensisch team, momenteel 10 in Vlaanderen, kan hiermee zijn capaciteit versterken. Zo komen er 6 VTE aan hulpverleners bij die zich specifiek richten op de behandeling van seksueel delinquenten.

Daarnaast krijgt elk CGG in Vlaanderen ook een versterking met 0,5 VTE vanuit het sociaal akkoord. De 10 CGG met een forensische werking zullen deze bijkomende investering eveneens inzetten om de werkdruk in hun forensische teams mee op te vangen, wat een verhoging van de capaciteit van die forensische teams betekent met in totaal 5 VTE. Het gaat dan over hulpverlening aan personen in een forensisch statuut, binnen of buiten de gevangenis, hulpverlening in situaties van intrafamiliaal geweld en vrijwillige preventieve hulpverlening.

Hiermee wordt de capaciteit verhogen om seksueel delinquenten de behandeling te geven die ze nodig hebben. De CGG kiezen zelf om prioritair de werkdruk in de forensische teams te verlichten door de extra middelen in deze teams te investeren. Het gaat om een totale versterking van 11 VTE in een behandelaanbod dat gespecialiseerd aan de slag gaat met daders van seksuele misdrijven maar even goed de kaart van preventie trekt. Wie vrijwillig op zoek is naar hulp, en dat moedigen we sterk aan, kan eveneens terecht bij de forensische teams van de CGG.

De afgelopen jaren steeg de druk binnen de forensische werkingen van de CGG. De verhoogde maatschappelijke aandacht en het bewustzijn omtrent de problematiek rond seksueel geweld, denk maar aan de beweging rond #MeToo, speelt hierin een rol. Daarnaast zorgt de toegenomen aandacht voor alternatieve bestraffing en herstel voor een stijging in het aantal meldingen bij deze gespecialiseerde behandelcentra.

Om te vermijden dat seksueel delinquenten niet de gepaste behandeling krijgen of slechts na een lange wachttijd en dat potentiële plegers niet meer terecht kunnen bij deze gespecialiseerde centra, is het van cruciaal belang om te investeren in deze gespecialiseerde werking. Ook andere forensische problematieken of situaties van intrafamiliaal geweld zijn duidelijk aanwezig in de maatschappij en vragen soms een gespecialiseerde behandeling, om recidive te vermijden en herstel mogelijk te maken. In 2019 liepen er binnen deze forensische teams in totaal 5.747 behandelingen.