Vlaamse regering voorziet compensaties voor kinderopvang en ouderenzorg

  • 30 oktober 2020

De Vlaamse regering voorziet uitgebreide compensatiemechanismen voor kinderopvang en ouderenzorg.

Compensaties voor woonzorgcentra

Alle woonzorgcentra en Centra voor Kortverblijf kunnen vanaf 1 oktober 2020 en alvast tot en met 30 maart 2021  rekenen op een compensatie voor de leegstand die ze ervaren sinds het uitbreken van de COVID-19-pandemie in ons land. Woonzorgcentra rekenen aan hun bewoners per dag een dagprijs aan, daarnaast voorziet de Vlaamse overheid in een dagelijkse vergoeding van het zorgpersoneel via de basistegemoetkoming zorg. Indien er minder bewoners aanwezig zijn, dan verliezen zij  deze bronnen van inkomsten en komt de continuïteit van de zorgverlening in het gedrang. Daarom compenseert de Vlaamse Regering voor het verlies in de basistegemoetkoming zorg en 80% van de dagprijs. We voorzien een gelijkaardige regeling voor de dagcentra.

Ook worden er maatregelen genomen om tijdelijk extra personeel in te zetten. Dit om de bestaande personeelsequipes te versterken in deze moeilijke tijden.  Naast de mogelijkheid van studentenarbeid, doen we  beroep op werkzoekenden en technisch werklozen (bv. eventsector, horeca, hotellerie, luchtvaart, industriële poets).  Flankerend heeft de VDAB een webpagina “Help in de zorg” ontwikkeld, op aangeven van minister Crevits. Op één week tijd hebben 5.140 kandidaten zich geregistreerd.

De mentale druk in de woonzorgcentra is zwaar. Ze krijgen dan ook de kans om een psycholoog in te zetten, om preventief te voorkomen dat meer medewerkers uitvallen.

Compensaties voor kinderopvang

We willen kinderopvang zoveel mogelijk open houden voor iedereen die opvang nodig heeft. Zo zorgen we ervoor dat ouders kunnen blijven (tele-)werken en dat de economie niet verder stilvalt. En geven we kinderen, ook in coronatijden, een ‘warm nest’ waar ze in een veilige en speelse context tot ontwikkeling kunnen komen in interactie met kinderbegeleiders en met elkaar.

Om dat mogelijk te maken, is het nodig om te voorzien in de nodige compensaties, aangepast aan de evolutie van de COVID-19-pandemie, en dit alvast tot eind maart.

Als de toestand ernstig is, zoals nu, waardoor terug meer kinderen afwezig blijven en waarbij de opvang in het gedrang kan komen omdat veel begeleiders afwezig zijn, schakelen we over naar een algemeen compensatiesysteem. Dit systeem zal alvast in werking treden op 1 november en houdt in dat alle opvangvoorzieningen die dat willen, worden gecompenseerd voor weggevallen opvangprestaties. Kinderbegeleiders blijven dan in dienst en zo maximaal mogelijk beschikbaar en worden op een normale manier vergoed voor hun werk.

Ouders betalen niet voor afwezigheden en verliezen ook geen respijtdagen.

Op momenten dat de pandemie onder relatieve controle blijkt te zijn en er geen redenen zijn om gezinnen te stimuleren hun kinderen thuis te houden, schakelen we over naar een meer selectief compensatiemechanisme. Men kan van dit mechanisme gebruik maken als een (gedeeltelijke) sluiting noodzakelijk is omwille van quarantaine of besmetting van het personeel of als een burgemeester, in overleg met Opgroeien, beslist om de doelgroep te beperken (en tijdelijk niet alle kinderen meer welkom zijn).

Ouders betalen niet voor afwezigheden en verliezen ook geen respijtdagen in geval van sluiting of doelgroepenbeperking. In alle andere gevallen blijven de contractuele afspraken met betrekking tot prijs en respijtdagen wel doorlopen.