Vlaamse controletoren ontsluit patiëntgegevens dieper dan wijkniveau voor lokale besturen

Vanaf vandaag hebben burgemeesters, noodambtenaren, gouverneurs en zorgraden toegang tot een online toepassing die hen toont waar in hun gemeente zich patiënten bevinden met COVID-19. Deze info wordt getoond tot op het niveau van de “statistische sector”,  een zeer gedetailleerd niveau tussen het straat- en wijkniveau. De zogeheten Zorgatlas toont ook de locaties van patiënten per deelgemeente en de leeftijdsverdeling van patiënten.

De Zorgatlas is een bestaande toepassing waar o.a. burgemeesters en zorgraden al toegang toe hadden en waarin ze onder andere gegevens van de woonzorgcentra in hun regio konden opvolgen. Deze Zorgatlas bevat nu een “Vlaamse controletoren” die gegevens toont over het aantal besmettingen per gemeente en de alertniveaus, zoals die momenteel gehanteerd worden door Sciensano. De gegevens komen rechtstreeks uit de databank van Sciensano, die de meldingen van COVID-19-patiënten van huisartsen en labo’s ontvangt en ook de voedingsbron is voor het centrale contactonderzoek. 

Per gemeente zal de Zorgatlas de statistische sectoren tonen en met een kleurenschaal aangeven in welke sectoren de meeste besmettingen zijn. Zo krijgen de lokale besturen uiteraard een beter zicht op waar besmettingen in hun gemeente zich bevinden.

Joris Moonens, woordvoerder Zorg en Gezondheid: “Met deze Zorgatlas bieden we de lokale besturen elke dag de meest recente cijfers over patiënten in hun regio en een dieper inzicht in waar die patiënten zich bevinden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld gerichter sensibiliseren of maatregelen invoeren. We zullen deze controletoren of Zorgatlas stap voor stap uitbreiden met meer gegevens uit de databank van het contactonderzoek.”   

De cijfers in deze Zorgatlas kunnen verschillen van de cijfers die per gemeente op de publieke website van Sciensano staan. Die laatste komen immers uit een andere databank van Sciensano en tonen de cijfers van 3 dagen in het verleden en enkel positief geteste patiënten. De Zorgatlas toont recentere cijfers (alle patiënten tot 1 dag in het verleden) en toont alle patiënten waarbij contactonderzoek wordt uitgevoerd, inclusief patiënten van wie de huisarts oordeelde dat hun negatief resultaat vals negatief was of patiënten die de arts al aanmeldt bij het contactonderzoek zonder testresultaat.