Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid

Sinds 2019 zijn de 5 Vlaamse provinciale overlegplatforms voor geestelijke gezondheid gefusioneerd tot één nieuw Vlaams Overlegplatform voor Geestelijke Gezondheid.

Het Vlaams Overlegplatform beoogt een kwaliteitsvolle en doelmatige geestelijke gezondheidszorg waarbij de geestelijke gezondheid van mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun omgeving optimaal bevorderd worden. Om dit te bereiken, stimuleert het overlegplatform

  1. de samenwerking tussen relevante partners (netwerken geestelijke gezondheid, zorgvoorzieningen, professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen,…);
  2. de toepassing van de patiëntenrechten in de geestelijke gezondheidszorg
  3. zorginnovatie.

Voor meer informatie kunt u terecht op de oude sites van de overlegplatformen:

Het overlegplatform groepeert de volgende voorzieningen van de geestelijke gezondheidszorg:

 

Over dit onderwerp