Vlaams Meldpunt Taalklachten in de Brusselse ziekenhuizen

Ondervond u onlangs problemen met Nederlandsonkundigheid van artsen of personeel in een ziekenhuis in Brussel of dienst 100? Meld dat aan het Vlaams Meldpunt Taalklachten (kortweg: taalmeldpunt) via dit formulier. 

Het Steunpunt Taalwetwijzer zal u op basis van uw klacht informeren over uw rechten en over welke stappen u kunt ondernemen. Dankzij uw melding kunnen wij ook de kleine en grote taalproblemen in de gezondheidszorg in Brussel in kaart brengen.

Voor taalklachten over spoeddiensten en de mobiele urgentiegroepen of taalklachten over ziekenhuizen in het algemeen die verbonden zijn aan een openbare instantie, kan u ook terecht bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. De Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) is immers belast met het algemeen toezicht op de toepassing of de controle van de bestuurstaalwet. Taalklachten kunt u bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht indienen via de post (VCT, Warandeberg 4, 1000 Brussel) of e-mail (info@vct-cpcl.be). Richt uw duidelijk omschreven taalklacht aan de voorzitter van de VCT, en voorzie eventueel bewijsstukken. Meerdere klachten per brief of e-mail en anonieme klachten worden niet aanvaard.

 

 
  • 1 Begin
  • 2 Gegevens ziekenhuis
  • 3 Het voorval
  • 4 Klacht indienen
  • 5 Over Taalmeldpunt
  • 6 Voltooid
Uw gegevens
Gegevens van de betrokken patiënt (indien verschillend van uw gegevens)
Meldpunt taalklachten