Vlaams infectieziektebulletin, nummer 1996-4 (VIB 1996-4)