Vlaams Expertise Netwerk Perinatale mentale Gezondheid

Opdrachten van het netwerk

Het Vlaams Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid fungeert: 

 • als klinisch netwerk dat de implementatie opvolgt van zowel het protocol ter identificatie van depressie en angststoornissen in de perinatale periode als het overeenkomstig zorgpad binnen bestaande regionale netwerken, incluis stoornissen in gebruik van alcohol en illegale middelen.  
 • als expertisenetwerk dat het beleid i.v.m. de preventie, detectie, diagnostiek en behandeling van perinatale mentale stoornissen ontwikkelt en ondersteunt voor (aanstaande) ouders en kinderen, incluis stoornissen in het gebruik van alcohol en illegale middelen.
 • als opleidingsnetwerk dat kwaliteitsvolle opleidingen ter ondersteuning van perinatale mentale gezondheid aanbiedt aan gezondheidswerkers; en dat zorggebruikers en hun context sensibiliseert ter destigmatisering en bespreekbaar maken van perinatale mentale gezondheid, incluis ter bevordering van het zoeken van hulp. 
 • als onderzoeksnetwerk dat kwalitatief en innovatief onderzoek i.v.m. perinatale mentale gezondheid ontwikkelt en ondersteunt via het formuleren van beleidsrelevante onderzoeksprojecten en -programma’s.

Het VEN PMG werd in 2018 opgericht als onderdeel van het project "perinatale mentale gezondheid" in Vlaanderen, gesubsidieerd door Zorg en Gezondheid. De centrale doelstellingen van het project zijn:

Partners

Het Vlaams Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid (VEN PMG) fungeert als netwerk tot samenbrengen en afstemmen van kennis en expertise uit geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in de perinatale periode, vanuit volgende betrokken partners: 

 • Centrum Moeder en Baby Karus Sint-Denijs-Westrem 
 • Moeder & Baby Bethanië Zoersel
 • Expertisecentrum perinatale psychiatrie UPC KU Leuven
 • Centrum perinatale mentale gezondheid UZ Gent
 • leefeenheden (zwangere) vrouwen en kinderen binnen revalidatieconventies verslavingszorg De Kiem (Tipi), Adic (OP+) en Free Clinic (project GoiA)
 • Ervaringsdeskundige
 • Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD)
 • Born in Belgium Professionals
 • Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid
 • Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Departement Ontwikkeling en Regeneratie KU Leuven
 • Agentschap Zorg en Gezondheid
 • Agentschap Opgroeien. 

Werkgroepen

Binnen het netwerk zijn volgende werkgroepen actief (met contactgegevens): 

 • Werkgroep Opleiding (Prof. Dr. Hompes)
 • Werkgroep Verslaving (Iris Linsen) 
 • Werkgroep Psychosociaal Assessment (Prof. Dr. Lemmens) 
 • Werkgroep Communicatie (Evelyne Deguffroy) 
 • Werkgroep Traject Perinatale Mentale Gezondheid (Evelyne Deguffroy) 

Meer info

Voor algemene vragen over het VEN PMG kan u terecht bij Joke Jonckiere (joke.jonckiere@overlegplatformgg.be) of bij de projectcoördinatoren: