Vlaams Actieplan Vaccinaties 2012-2020

pdf bestandVlaams Actieplan Vaccinaties 2012-2020 (251 kB)

Om de gezondheidsdoelstelling vaccinaties te bereiken, is het Vlaams actieplan vaccinaties opgesteld. Het stelt onder andere volgende acties voor:

  • De communicatie naar de bevolking wordt een structureel onderdeel van het Vlaamse vaccinatieprogramma
  • Aandacht voor opleiding, bijscholing en communicatie naar de vaccinatoren en andere professionelen
  • De Vlaamse Vaccinatiekoepel wordt officieel geïnstalleerd als een werkgroep om advies te geven aan de minister over de implementatie van het vaccinatiebeleid in Vlaanderen. Wetenschappelijke adviezen in verband met vaccinaties en de vaccinatiekalender worden verstrekt door de Hoge Gezondheidsraad.
  • De vaccinatoren in Vlaanderen maximaal gebruik laten maken van Vaccinnet en minstens de vaccinaties van het vaccinatieprogramma laten registreren.
  • Tegen 2013 wordt een officieel vaccinatieschema bepaald voor vaccinatie van kinderen en jongeren in Vlaanderen
  • Een vaccinatiekalender en een vaccinatiestrategie voor volwassenen