Virale hemorragische koorts

Virale hemorragische koorts kan levensbedreigend zijn, afhankelijk van het virus. De ziekteverschijnselen beginnen met algemene klachten zoals koorts, vermoeidheid, gewrichts- en spierpijn en algehele malaise. Later kunnen onderhuidse of inwendige bloedingen optreden, bijvoorbeeld in het maagdarmkanaal, maar ook uit neus, oren en mond. De bloedingen kunnen leiden tot multi-orgaanfalen. Het sterftecijfer varieert van 25% voor het Marburgvirus tot 80 à 90% voor sommige stammen van het ebolavirus.

Virale hemorragische koorts komt vooral voor in Afrika en Zuid-Amerika. Het wordt veroorzaakt door zeldzame virussen en het risico dat reizigers deze infecties meenemen naar huis in bijzonder klein. De behandeling is gericht op ondersteuning met een infuus en bloedtransfusie. Bij nierfalen kan dialyse noodzakelijk zijn. Isolatie en contactopsporing zijn belangrijk.

  • Verwekker: Diverse arenavirussen (Lassa), filovirussen (Marburg, Ebola), bunyavirussen (Krim-Congovirus) en flavivirussen (voor gevalsdefinities zie onder gele koorts en dengue)
  • Incubatieperiode: 2 tot 21 dagen

Meldingsplicht

  • Virale hemorragische koorts is verplicht te melden aan Zorg en Gezondheid.
  • Waarom melden: In het kader van internationale context is bron- en contactopsporing noodzakelijk.

Richtlijnen

Criteria

Klinische criteria

Patiënt met minstens één van de volgende twee:

  • koorts
  • hemorragische manifestaties in verschillende presentaties die kunnen leiden tot multi-orgaanfalen

Epidemiologische criteria

Minstens één van de volgende:

  • reis binnen de voorbije eenentwintig dagen naar een regio waar virale hemorragische koorts casussen gekend zijn of vermoedelijk hebben plaatsgevonden
  • blootstelling binnen de voorbije eenentwintig dagen aan een waarschijnlijk of bevestigd geval van virale hemorragische koorts van wie de eerste ziekteverschijnselen binnen de laatste zes maanden waren

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

Minstens één van de volgende twee:

  • isolatie van specifiek virus uit een klinisch staal
  • detectie van specifiek virus nucleïnezuur in een klinisch staal en genotypering

Gevalsdefinitie

Waarschijnlijk

patiënt met klinische criteria EN epidemiologische criteria

Bevestigd

patiënt met klinische criteria EN laboratoriumconfirmatie

Interessante website