VIA 6-webinar financiering ouderenzorg

Op 30 maart 2021 werd het VIA 6 akkoord afgesloten tussen de sociale partners binnen de residentiële ouderenzorg en de Vlaamse Regering. U vindt hieronder de ministeriële brief aan de sector van 14 april 2021 die daarover verspreid werd aan de directies van woonzorgcentra en het definitieve VIA 6 akkoord.

Op het terrein leven een aantal praktische vragen rondom de bijkomende tewerkstelling van personeel vanaf 1 juli 2021 en het lokaal sociaal overleg dat daarover gevoerd wordt. Het besluit van de Vlaamse Regering, dat uitvoering moet geven aan dit VIA 6 akkoord vanaf 1 juli 2021, werd nog geagendeerd op de Vlaamse Regering. Om u toch zo goed mogelijk te informeren over de maatregelen organiseerde het kabinet van minister Wouter Beke op 10 juni 2021 een webinar voor de lokale vertegenwoordigers van de werknemers en de directies van Vlaams erkende woonzorgcentra.

Meer info

U vindt hieronder de link naar het opgenomen webinar en de presentatie.