VIA 6-financiering ouderenzorg

 

Op 30 maart 2021 werd het VIA 6 akkoord afgesloten tussen de sociale partners binnen de residentiële ouderenzorg en de Vlaamse Regering. U vindt hieronder de ministeriële brief aan de sector van 14 april 2021 die daarover verspreid werd aan de directies van woonzorgcentra en het definitieve VIA 6 akkoord.

Op het terrein leven een aantal praktische vragen rondom de bijkomende tewerkstelling van personeel vanaf 1 juli 2021 en het lokaal sociaal overleg dat daarover gevoerd wordt. Om u zo goed mogelijk te informeren over de maatregelen organiseerde het kabinet van minister Wouter Beke op 10 juni 2021 een webinar voor de lokale vertegenwoordigers van de werknemers en de directies van Vlaams erkende woonzorgcentra.

Op 16 juli 2021 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het besluit om deze afspraken te kunnen uitvoeren.

Meer info

 • Ministeriële brief - Toelichting deelsectorakkoord Ouderenzorg - VIA 6
 • Definitieve akkoord VIA 6
 • Het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 6) van 30 maart 2021 werden diverse maatregelen afgesproken om de gestegen zorgzwaarte en hoge werkdruk in de ouderenzorg op te vangen. Op 25 juni 2021 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerpbesluit om deze afspraken te kunnen uitvoeren. Hieronder kan u een brief terugvinden waarin we u informeren over de aanpassingen die in het ontwerpbesluit van 25 juni 2021 zijn opgenomen. Dit ontwerpbesluit werd door de Vlaamse Regering defeinitief goedgekeurd op 16 juli 2021.

pdf bestandBrief TFO 2021-07 (133 kB)
pdf bestandBrief TFO 2021-07 Bijlage 1 (819 kB)
pdf bestandBrief TFO 2021-07 Bijlage 2 (97 kB)

 • Kinesitherapeutische verstrekkingen
  Vanaf 1 juli 2021 zijn de kinesitherapeutische verstrekkingen geïntegreerd in het verstrekkingenpakket VSB, niet alleen voor bewoners met een BCCd-profiel maar ook voor bewoners met een D-profiel en dit zowel in woonzorgcentra als centra voor kortverblijf.
  Deze kinesitherapeutische verstrekkingen kunnen verleend worden door kinesitherapeuten in loontrekkend of statutair verband en/of door kinesitherapeuten waarmee een ondernemingscontract wordt afgesloten.

  Er kan dus vanaf 1 juli 2021 voor bewoners met afhankelijkheidscategorie B, C, Cd en D in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf geen aanrekening meer gebeuren aan de bewoner. Om dubbele financiering te vermijden, is het bovendien logisch dat er vanaf 1 juli 2021 voor bewoners met een afhankelijkheidscategorie B, C, Cd en D in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf geen nomenclatuur meer wordt aangerekend aan het RIZIV.
  Om de continuïteit in de kinesitherapeutische zorgverlening te waarborgen, werd met het RIZIV en het federaal kabinet een overgangsmaatregel afgesproken.
  Tot en met 30 september 2021 kan er uitzonderlijk wel RIZIV- nomenclatuur aangerekend worden voor verstrekkingen door zelfstandige kinesitherapeuten zonder ondernemingscontract aan bewoners in de afhankelijkheidscategorie B, C, Cd en D die verblijven in woongelegenheden zonder bijkomende erkenning én onder de voorwaarde dat deze prestaties niet worden opgenomen in de RAAS- webapplicatie ter berekening van de Vlaamse basistegemoetkoming voor zorg. Deze overgangsperiode van 3 maanden geeft aan de zelfstandige kinesisten en de directies in de lokale woonzorgcentra de tijd om de nodige afspraken te maken en om dit te duiden aan de bewoners en hun familieleden.
  U kan deze informatie ook hier terugvinden: Aanrekenen van kinesitherapieverstrekkingen aan bewoners in woonzorgcentra: gevolgen van het VIA6-akkoord van de Vlaamse overheid - RIZIV (fgov.be).

 • Hierbij  de brief pdf bestandBrief TFO-2021-10 (112 kB) van het agentschap waarin u een toelichting kan vinden over een overgangsmaatregel voor de verstrekkingen van zelfstandig kinesitherapeuten tussen 1 juli 2021 en 30 september 2021.

U vindt hieronder de link naar het opgenomen webinar en de presentatie.