Vermijdbare sterfte

Als we kijken naar welke doodsoorzaken theoretisch kunnen vermeden worden (ofwel door gedragsveranderingen ofwel door een perfecte gezondheidszorg) zien we

  • dat bij mannen (0-74 jaar) longkanker, ischemische hartziekten en suïcide de 3 belangrijkste vermijdbare oorzaken zijn 
  • dat bij vrouwen (0-74 jaar) longkanker, borstkanker en cerebrovasculaire aandoeningen de 3 belangrijkste vermijdbare oorzaken zijn.

Gebruikt u deze cijfers voor verder onderzoek en analyse, zorg dan dat u correct refereert naar onze gegevens.