Verloren levensjaren

Wanneer mensen sterven voor de verwachte leeftijd, dan spreken we van vroegtijdige sterfte. Bij sterfte op een bepaalde leeftijd gaan potentiële levensjaren verloren, nl. de levensverwachting in jaren. Vanaf de publicatie van sterftecijfers 2016 maken we niet langer gebruik van de eigen Vlaamse levensverwachting maar wel van een standaardlevensverwachting, zoals die door de WHO vooropgesteld wordt voor een bevolking in optimale gezondheid. Meer informatie over deze berekeningswijze van de levensverwachting en verloren levensjaren

De som van alle verloren levensjaren bij mensen die vroegtijdig sterven (nl. voor de leeftijd van 75 jaar) is bij mannen 1,6 maal groter dan bij vrouwen nl. 110,1 versus 69,3 per 1.000 persoonsjaren. 

Het grote verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen is vooral toe te schrijven aan longkanker, suïcide en ischemische hartziekten (IHZ). 

De levensverwachting drukt uit hoeveel jaar een persoon op een bepaalde leeftijd gemiddeld nog kan verwachten te leven. Die verwachting wordt berekend per leeftijd en is afhankelijk van het sterfterisico op elke leeftijd. Op basis van een ideale standaard levensverwachting kunnen we nagaan wat de belangrijkste oorzaken van verloren levensjaren zijn. Bij vroegtijdige sterfte op een bepaalde leeftijd gaan mogelijke levensjaren verloren.

Gebruikt u deze cijfers voor verder onderzoek en analyse, zorg dan dat u correct refereert naar onze gegevens.