Vergoeding voor de reiskosten naar revalidatieovereenkomsten

Minderjarige zorggebruikers (< 18 jaar) die gerevalideerd worden in een referentiecentrum voor autisme of een centrum voor visuele revalidatie en rolstoelafhankelijke zorggebruikers die gerevalideerd worden in een revalidatievoorziening, kunnen een tegemoetkoming voor hun reiskosten naar een revalidatievoorziening krijgen. Voor rolstoelgebruikers moet de voorziening dit aanvragen en een medisch attest van rolstoelafhankelijkheid toevoegen bij de aanvraag voor tegemoetkomingen

Reiskostenvergoeding voor minderjarigen (< 18 jaar)

 • Voor minderjarige zorggebruikers (< 18 jaar) die een beroep doen op een revalidatievoorziening voor autisme en visuele beperkingen (voorzieningen met nr. 7.74.6 of 9.69)

 • Uiteraard wanneer het gaat om ambulante revalidatie  (niet bij de zorggebruiker thuis)
 • De reiskostenvergoeding bedraagt 18,21 euro per dag dat er revalidatieprestaties worden geleverd. Dat is vast bedrag of forfait, onafhankelijk van afstand of vervoerstype.

Hoe toekennen?

 1. De revalidatievoorziening moet elke zorggebruiker (< 18 jaar) een attest meegeven voor elke dag dat de jongere ambulant behandeld werd. De revalidatievoorziening stelt dat attest zelf op (geen model beschikbaar). 
 2. De zorggebruiker moet dat attest zelf bezorgen aan zijn ziekenfonds.
 3. Het ziekenfonds betaalt de vergoeding aan de zorggebruiker. De zorggebruiker kan facturen voor vervoer door professionele vervoerders indienen voor terugbetaling of voor derdebetalersregeling bij zijn ziekfonds, afhankelijk of de vervoerder werkt met terugbetaling of met derdebetalersregeling. 

Reiskostenvergoeding voor rolstoelafhankelijke zorggebruikers

 • Voor de rolstoelafhankelijke zorggebruikers
 • Die behandeld worden in een revalidatievoorziening die door Vlaanderen erkend wordt.
 • Uiteraard wanneer het gaat om ambulante revalidatie  (niet bij de zorggebruiker thuis)
 • De reiskostenvergoeding bedraagt:
  • 0,26 euro per km bij vervoer in eigen aangepast voertuig
  • 1,35 euro per km bij al dan niet collectief vervoer door een professionele vervoerder
  • 0,50 euro per km als de zorggebruiker wordt vervoerd door een professionele vervoerder, die een subsidie ontvangt die zijn personeelskosten dekt, in een voertuig dat is aangepast voor het vervoer in een rolstoel.

Hoe toekennen?

De reiskostenvergoeding moet vooraf goedgekeurd worden door de verzekeringsinstelling (het ziekenfonds)' De revalidatievoorziening doet een aanvraag voor tegemoetkoming voor reiskosten via de aanvraag van de tegemoetkoming voor revalidatieverstrekkingen  (in het luik "geïnformeerde toestemming"). Bij de aanvraag wordt een 4de luik toegevoegd: een medisch attest van rolstoelafhankelijkheid. 

Nieuw sinds 2019! Bij een aanvraag voor een verlenging van een behandeling, wordt een eerder toegekende reisvergoeding automatisch mee verlengd. Zo vermijden we dat een zorggebruiker zijn reiskostenvergoeding zou kunnen verliezen bij een succesvolle behandeling. 

De zorggebruiker maakt gebruik van eigen (niet-professioneel) vervoer

Wanneer de zorggebruiker zich met een eigen aangepast vervoermiddel naar de revalidatievoorziening verplaatst:

 • De revalidatievoorziening levert een attest voor reiskosten met eigen vervoer af aan de zorggebruiker.
 • De zorggebruiker bezorgt dat attest zelf aan zijn ziekenfonds.
 • Het ziekenfonds betaalt op basis van dat attest de reiskostenvergoeding aan de zorggebruiker.

De zorggebruiker maakt gebruik van een professionele vervoerder

Wanneer de zorggebruiker wordt vervoerd door een professionele vervoerder, zijn er 3 mogelijkheden:

1. De professionele vervoerder factureert het vervoer rechtstreeks aan de zorggebruiker:

 1. De professionele vervoerder maakt zijn factuur voor de zorggebruiker met het attest voor reiskosten met professioneel vervoer.
 2. De zorggebruiker bezorgt dat attest zelf aan zijn ziekenfonds.
 3. Het ziekenfonds betaalt op basis van dat attest de reiskostenvergoeding aan de zorggebruiker.

2. De professionele vervoerder factureert het vervoer aan het ziekenfonds van de zorggebruiker (derdebetalersregeling):

 1. De professionele vervoerder maakt zijn factuur voor het ziekenfonds met het attest voor reiskosten met professioneel vervoer.
 2. Het ziekenfonds betaalt op basis van dat attest de reiskostenvergoeding aan het ziekenfonds.

3. De professionele vervoerder factureert het vervoer aan de revalidatievoorziening:

 1. De professionele vervoerder maakt zijn factuur voor de revalidatievoorziening met het attest voor reiskosten met professioneel vervoer.
 2. De revalidatievoorziening factureert met dat attest de reiskosten door aan het ziekenfonds van de zorggebruiker. De vergoeding voor de reiskosten staat in dat geval vermeld op de patiëntenfactuur van de voorziening, 100% ten laste van het ziekenfonds 
 3. Het ziekenfonds betaalt op basis van de factuur de reiskostenvergoeding aan de revalidatievoorziening.

Pseudonomenclatuurnummers

Welk pseudonomenclatuurnummer de revalidatievoorzeining moet gebruiken op zijn factuur hangt af van bovenstaande situaties (eigen vervoer of professioneel vervoer, en aan wie de factuur gericht is).

Een tegemoetkoming aanvragen voor revalidatieverstrekkingen

Wanneer voorzieningen met een revalidatieovereenkomst een cliënt willen behandelen, doen ze een aanvraag voor een tegemoetkoming voor revalidatieverstrekkingen. Dat is een aanvraag bij het ziekenfonds van de cliënt om de kosten voor de revalidatieverstrekking te betalen.

Pseudonomenclatuurcodes

Een lijst met alle individuele voorzieningen die gevat zijn door het overnamedecreet en de pseudonomenclatuurcodes waarmee deze voorzieningen hun prestaties kunnen factureren aan de ziekenfondsen.