Variola (pokken)

Pokken is een ernstige infectieziekte die veroorzaakt wordt door een besmetting met het variolavirus. Het klinisch beeld wordt gekenmerkt door een veralgemeende maculopapulaire aandoening. Sinds 1980 wordt de wereld als pokkenvrij beschouwd na een succesvol globaal vaccinatieprogramma.

 • Verwekker: variolavirus
 • Incubatieperiode: 7 tot 19 dagen

Meldingsplicht

 • Pokken is verplicht te melden aan Zorg en Gezondheid.
 • Waarom melden: Wegens de hoge besmettelijkheid, de ernst en een bioterroristisch potentieel.

Richtlijnen

Criteria

Klinische criteria

 • koorts EN vesikels/pustels in zelfde stadium met een centrifugale verspreiding

OF

 • atypische presentatie met minstens één van de volgende:
  • hemorragische laesies
  • platte laesies die niet evolueren naar vesikels
  • ‘variola sine eruptione’

Epidemiologische criteria

Minstens één van de volgende:

 • transmissie van mens naar mens
 • potentiële laboratoriumblootstelling aan pokken

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

Waarschijnlijk labocriterium

 • aantonen orthopoxvirus met elektronenmicroscoop

Laboratoriumconfirmatie

 • virusisolatie, gevolgd door sequencing

OF

 • PCR, gevolgd door sequencing

Gevalsdefinitie

Mogelijk

patiënt met klinische criteria

Waarschijnlijk

 • patiënt met klinische criteria EN epidemiologische criteria

OF

 • patiënt met klinische criteria EN waarschijnlijk labocriterium

Bevestigd

patiënt met klinische criteria EN laboratoriumconfirmatie